Igen i år stiger søgningen til vinteroptaget på KEA. IT-sikkerhed går frem med hele 70 procent, og IT-teknolog samt Datamatiker, der leverer studerende til IT-sikkerhed, går også frem.

Der er næppe nogen, der er i tvivl om, at IT-sikkerhed og ikke mindst dygtige medarbejdere med kompetencer til at håndtere de stadigt stigende udfordringer med at sikre virksomhedernes og samfundets it-sikkerhed er hot stuff.

Derfor er det også svært at få armene ned, når antallet af ansøgninger til uddannelsen i IT-sikkerhed på KEA går frem med 70 procent.

Mindst ligeså vigtigt er det, at søgningen til Datamatiker og IT-teknolog igen i år går frem – sidstnævnte med 10 procent, fordi de to uddannelser er adgangsgivende til uddannelsen i IT-sikkerhed.

Der er jobgaranti og hårdt brug for de kompetencer, de studerende får:

”Søgningen har ikke helt kunne følge trop med efterspørgslen tidligere, så det er en rigtig positiv udvikling. Der er rigtig meget brug for de dimittender, vi uddanner. De færdige IT-teknologer kan søge videre på bacheloruddannelsen i IT-sikkerhed, og her er der stor efterspørgsel i branchen på vores dimittender. Det er derfor også rigtig godt at se, at antallet af 1. prioritetsansøgere til IT-sikkerhed er steget med 70 %. Det er en relativt ny uddannelse, som nu ser ud til at være ved at få en god søgning og dermed vil kunne bidrage til at levere dygtige folk med kompetencer inden for IT-sikkerhed, som der er så hårdt brug for,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen.

Danmark befinder sig i højkonjunktur, der er blæs på byggeriet og dermed fuld beskæftigelse. Det plejer at betyde et fald i søgningen til de videregående uddannelser på det byggerelaterede område. Men uddannelsen til Bygningskonstruktør går igen i år markant frem – denne gang med 15 procent. Et stærkt signal om, at de unge gerne vil dygtiggøre sig – også i gode tider.                                                                 

”Også her er der en enorm efterspørgsel, og derfor glæder det os at kunne være med til at levere dygtige dimittender med den nyeste viden – ikke mindst indenfor bæredygtighed og det digitale,” siger Kristina Kristoffersen, KEAs anden uddannelsesdirektør.

KEAs designuddannelser har ikke vinteroptag.

Samlet set er søgningen til KEAs uddannelser steget 1,9 procent i forhold til sidste år.

Det er stadig muligt at søge ind på uddannelsen til El-installatør og Architectural Technology and Construction Management (internal bygningskonstruktør).