Vil du sikre energieffektive virksomheder, et bæredygtigt Danmark og klæde erhvervslivet på til den grønne omstilling?

Uddannelsen i Energimanagement gør dig til tværfaglig ekspert i energihåndtering. Som Energimanager hjælper du virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder med at beregne deres energiforbrug og sikre, at optimeringer kan være med til at realisere Danmarks mål for bæredygtighed i 2030 og 2050.

Med den faglige bredde i uddannelsen kan du samarbejde med alle og på alle niveauer.

Som professionsbachelor i Energimanagement kan du analysere komplekse sammenhænge og finde nye kreative løsninger på problemstillinger indenfor energiforbrug og CO2-udledning. Du kan sikre realiseringen af nye byggerier ved hjælp af commissioning og med bæredygtighedscertificering, og du kan implementere energiledelse og Green Lean til at sikre den gennemgribende, daglige energieffektivitet.

Du får også værktøjerne og kompetencerne til at beregne bygningers og industrielle anlægs LCA (Life Cycle Analysis) og LCC (Life Cycle Costing).

Energimanageren vil bæredygtighedsmæssigt indplacere sig i "gabet" mellem energiingeniøren og maskinmesteren: hvor ingeniørens spidskompetence er specialviden og udvikling, maskinmesterens er sikker, pålidelig drift og personaleledelse, er energimanagerens spidskompetencer helhedsløsninger, tværfaglighed, certificeringer, samarbejde, formidling og overblik.