KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. 

På KEA udbyder vi en lang række praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelor­niveau.

Vores uddannelser udvikles i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.

KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

KEA udbyder uddannelser indenfor fire områder:

  • Uddannelser indenfor byggeriet
  • Digitale uddannelser
  • Design-uddannelser
  • Uddannelser indenfor det tekniske område

Udover 25 fuldtidsuddannelser har KEA også en lang række efteruddannelser.

Vi udbyder efteruddannelser indenfor byggeri, energi, HR, installation, IT, kommunikation, ledelse, produktion & industri, salg & marketing, sundhed & optometri, økonomi.

EFTERUDDANNELSERNE UDBYDES AF KEA KOMPETENCE