Forstå fremtiden og udfordr det eksisterende.

Vil du være med, når virksomheder udvikler nye produkter og implementerer nye teknologier? Med en uddannelse i Produktudvikling og Teknisk Integration bliver det dit job at være den, der læser fremtiden og udfordrer de eksisterende løsninger. Samtidig skal du kunne argumentere for dine valg, og være med til at lede en proces succesfuldt fra ide til færdigt produkt.

På uddannelsen lærer du at sætte din egen faglighed i spil, og du lærer at interagere med andre fagligheder for derved at løse problemstillinger på den bedst mulige måde. Både du og dine medstuderende kommer med erhvervsakademi-baggrund og I skal sammen integrere jeres forskellige faglige baggrunde i projektarbejdet på uddannelsen.

I undervisningen lægges der vægt på problemorienteret projektarbejde, hvor du lærer gennem arbejdet med konkrete problemstillinger, du og dine medstuderende selv har defineret, eller som I har afgrænset i samarbejde med en virksomhed. Desuden byder uddannelsens 6. semester på mange og skiftende valgfag, fx AR/VR/MR (Artificial, Virtual and Mixed Reality), CAE (Computer Aided design and Engineering), Robotics, Sustainability, S.C.R.U.M m.fl.

Uddannelsen giver dig analytiske, metodiske og praktiske færdigheder, som sætter dig i stand til at integrere og styre et produktudviklingsforløb inden for det tekniske område. Produktudvikling kan være af fysiske produkter, koncepter eller tekniske ydelser.

Efter endt uddannelse kommer du til at arbejde på grænsen mellem alle de fagligheder, der skal bruges til at udvikle nye produkter, og det vil være dig, der skal formå at kommunikere, formidle og integrere de forskellige fagligheder i selve produktudviklingen, så der i sidste ende kommer det mest optimale og fremtidssikrede produkt ud til forbrugerne.

Professionsbacheloruddannelsen i Produktudvikling og Teknisk Integration er en ”top-up” til erhvervsakademiuddannelserne indenfor installation, automation, energi, produktudvikling/produktion og it/elektronik.