Japanske Murata har skabt en blodtryksmåler, der ikke er større end en 1-krone. Studerende på Produktudvikling og Teknisk Integration har udviklet produkter, der gør brug af sensoren på helt nye og uforudsete måder.

Det er de færreste danskere, der kender den japanske virksomhed med flere end 70.000 ansatte, men har du en smartphone, er der stensikkert en Murata-komponent indeni. Og sikkert også i din bil.

Nu har Murata udviklet en blodtrykssensor, som kan måle konstant og er så lille, at den ikke generer.

På sygehuse bliver der brugt enormt meget tid på at teste vitale parametre ved alle processer. Meget mandetid kan spares, hvis målingen af blodtryk kører automatisk.

I dag får man et bind om armen, der for det første sænker blodcirkulationen og derudover ikke er præcist og som heller ikke er behagelig.

Muratas sensor er derimod på størrelse med en fingernegl. Den kan derfor sættes på for eksempel et plaster eller inkorporeres i en wearable.  Og det er netop årsagen til, at Murata ønskede et samarbejde med de studerende på KEA: for at få ideer til, hvordan sensoren kan bruges – og fra nogen, som både besidder tekniske kompetencer og kan designe.

”Vi har set koncepter, som vi aldrig selv ville have tænkt på. For eksempel at integrere blodtryksmåleren i et stetoskop – det er der aldrig nogen, der har tænkt på før. De studerende ser muligheder, hvor vi ’gamle’ ser problemer. Det mest overraskende var en skihjelm med integreret pulsmåler,” siger Pekka Kostiainen, Senior Business Development Manager hos Murata og fortsætter:

”Kvaliteten af de studerendes løsninger overstiger langt vores forventninger. De er meget omfattende og gennemtænkte – ikke bare designet, men også deres research og slutprodukt er imponerende.”

Murata fik input fra 50 studerende. Ud af dem blev to grupper valgt til at gå videre med deres ideer til henholdsvis et lille device, der sidder fast på øret kaldet The Earhanger og et plaster med indbygget sensor, der sættes på indersiden af overarmen.

”De to udvalgte projekter er begge bedre, end vi havde forventet - både fra et bruger- og businessperspektiv. Plastret var for eksempel noget, vi havde efterspurgt, men placeringen er ny – det er fremragende, og noget vi ikke selv havde tænkt på,” siger Pekka Kostiainen om gruppen, der havde lavet grundig research på sygehuse og blandt læger og derfor fundet ud af, at hvis man sætter sensoren på håndleddet vil det forstyrre andre processer og målinger ligesom temperatur slet ikke kan måles der. Det fungerer til gengæld overraskende godt på overarmen.

De studerende havde også undersøgt potentialet i forhold til telemedicin, som går ud på, at patienterne er så kort tid på hospitalet som muligt, og i stedet sendes hjem og overvåges der. Og her kan sensoren spille en afgørende rolle, fordi den måler hele tiden og kan give besked ved udfald.

”Teknologi uden et formål er ligegyldigt. Og gruppen har blandt andet peget på et stort økonomisk potentiale.”

The Earhanger er målrettet ældre mennesker med demens, som ofte ikke kan forstå, hvad der sker, når blodtryksmåleren blæses op, og de har svært ved at sidde stille. Designet har en fleksibel bøjle, der placeres rundt om øret og derefter kan måle blodtrykket.

”The Earhanger som koncept er virkelig godt. Det er et lækkert produkt og placeringen er ny.  Gruppen har fundet ud af, at man har arterier ved øret, hvor blodtrykket kan måles, det er ikke indlysende, og derfor godt tænkt,” siger Pekka Kostiainen.

Den kan desuden integreres med en faldalarm og eventuelt også bruges i forbindelse med genoptræning, hvor den i kombination med målere placeret på kroppen, kan fortælle patienten, hvordan de skal bevæge deres krop.

De studerende har også udviklet ladestationer til henholdvis et og flere devices ud fra devisen at en stationær ladestation formentlig vil fungere godt på et plejehjem, mens en SoSu-assistent der kører rundt på hjemmebesøg vil have glæde af en wireless lomme-oplader.  

“De studerendes arbejde er imponerende. For eksempel ved, at de har tænkt på hele produktets væren i verden – også opladning.”

Men samarbejdet med KEA og de studerende på Produktudvikling og Teknisk Integration har også skabt værdi for Murata på anden vis.

”Samarbejdet har hjulpet os til at forstå, hvilke spørgsmål vores kunder formentlig vil stille, og hvilke udfordringer de kan møde. Det har givet os nye ideer til, hvordan sensorer kan bruges, og det har både givet os ny information og bekræftet teser. Det at have så mange øjne og ører på vores produkt, har været meget frugtbart.”