Hvert år bliver der lavet en årsrapport, hvor du kan læse om året, der gik på KEA.

Årsrapporterne giver et overblik over hoved- og nøgletal for KEA fra det forgangne år. Ledelsen kommer med deres beretning fra året der er gået, og du kan få et indblik i årsregnskabet. 

Du kan også blive opdateret på hvilke mål fra KEAs udviklingskontrakt, der er nået.