Vil du arbejde med smykker lige fra idé til solgt produkt?

Omdrejningspunktet for den 3 ½ årige uddannelse er smykker, teknologi og business, hvor du får en tværfaglig forståelse for smykkeproduktion med brug af moderne teknologier. Vi fokuserer helt overordnet på, hvordan smykker konceptualiseres, produceres, markedsføres og sælges nationalt og internationalt. Uddannelsen lægger særlig vægt på at klæde dig på til at starte din egen virksomhed inden for smykkebranchen – også i et internationalt perspektiv.

Du kommer til at arbejde med design af smykker, produktudvikling, business, æstetik, materialer, koncepter, trends, kulturforståelse, innovation, markedsføring, værdi- & forsyningskæde. Kort sagt, du får kendskab til hele processen fra idé til solgt smykke. Med udgangspunkt i værdi- og forsyningskæden lærer du at analysere smykke-koncepters økonomiske bæredygtighed på markedet samt at optimere produktions- og logistikprocesser.

Du lærer at tilrettelægge, lede og udføre komplekse processer, der resulterer i innovative og kreative løsningsforslag indenfor smykker. Her fokuserer vi især på funktionalitet, Emotional design, bæredygtighed samt materialevalg i forhold til smykkers form og æstetik.

På uddannelsen vil du også opleve et stort fokus på Wearable Technology, Makers Movement og The Quantified Self set i forhold til fremtidens (høj)teknologiske smykkeindustri. Du lærer at arbejde med f.eks. 3D-print, -prototyper og -produktion, både hvad angår unikasmykker og masseproduktion.