Projektoversigt

Ingen ressourcer fundet.

3D virtuel prototyping i beklædningsbranchen

Flere nationale og internationale modevirksomheder, uddannelsesinstitutioner og Dansk Mode & Tekstil var involveret i projektet, og resultaterne blev delt med dem og andre repræsentanter fra industrien. Projektet førte også til, at KEA valgte at oprette et nyt speciale - Sustainable Fashion Tech. 3D VP kan simulere beklædning Webinarer om 3D VP se vIDEO: 3D VP - IMPLEMENTERING & WORKFLOW I PRAKSIS Webinar d. 13/1-22:3D VP - Den gode pasform 3D virtual prototyping (3D VP) er en teknologi, der kan simulere beklædning i forhold til materialets fald, hvordan materialet føles (de taktile egenskaber), og et produkts pasform. I stedet for at udvikle en fysisk prototype, der skal testes og ændres ad flere omgange, kan man nu lave en virtuel prototype med samme funktionsmuligheder. Mere bæredygtighed og bedre økonomi En estimering viser, at man kan skære op til 60 % af de fysiske produktions-, salgs- og protoprøver væk ved at bruge 3D VP. Det vil øge bæredygtigheden i modebranchen samtidig med, at virksomhederne kan høste de økonomiske gevinster ved at reducere antallet af fysiske prøver. Når hele processen fra idé til færdig beklædning går hurtigere, er der også større chance for at skabe et produkt, der er relevant for forbrugerne. Det vil gøre tøjet lettere at sælge, og forretningerne kan reducere deadstock, det vil sige mængden af ubrugt, ikke solgt tøj. Verdensomspændende samarbejde med modeindustrien Underviserne på KEA Design benyttede Copenhagen Fashion Summit som afsæt til at hente inspiration og samtidig afdække, hvilke kompetencer en potentiel ny uddannelse skulle give de studerende. Copenhagen Fashion Summit er en årligt tilbagevende modebegivenhed med deltagere fra hele verden og et fokus på bæredygtighed. Næste skridt i projektet var en pilotworkshop, hvor underviserne introducerede modeindustrien til 3D VP for at diskutere, om de kunne se en værdi i produktet. Dernæst lavede underviserne en række kvalitative interviews med udvalgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Fagorganisationen Dansk Mode & Textil hjalp med at formidle kontakten til virksomhederne. Studerende fra KEA deltog også i pilotworkshops. Samarbejdspartnere Modebranchen Undervisningsinstitutioner Jason Wang, COO & May Fong, Senior Consultant // Alvanon, Hong Kong Helle Jørgensen, Founder & CEO // Artikel store, Denmark Rickard Lindqvist, Designer // Atacac, Sweden Caitlin Martin, 3D Designer // Burberry, England Serena Kim, Project Manager // CLO3D, Hong Kong Idy Lee, Senior Vice President // Li & Fung Sourcing, Hong Kong Jan Chan, Director // Optitex, Hong Kong Thomas Cheung, General Manager // Pad System, Hong Kong Joshua Dorland, // STITCH, The Netherlands Trine Brodie, Designer // UTG, Denmark Anonymous, Designer // XL Design Company, Germany Heli Salomaa, Teacher // Aalto, Finland Sandra Kuijpers, Teacher & Researcher // AMFI, The Netherlands Christel Arnevik, Programme Manager // Designskolen Koling, Denmark Tetsuo Tamanaha, Assistant Professor // FIT, New York, USA Jayne Mechan, Senior Lecturer Fashion Technology // MFI, England Christina Kountiou, Professor of Fashion/ Fashion Marketing and Management // SCAD, Hong Kong Det nye speciale i Sustainable Fashion Tech På KEA fokuserer vi på tre strategiske pejlemærker for vores uddannelser - bæredygtighed, der flytter, teknologi, der løfter og forretning, der rykker. Det var derfor vigtigt at undersøge som en del af projektet, hvilke kompetencer KEAs dimittender skal have for fortsat at være attraktive medarbejdere for modebranchens beklædningsvirksomheder. Resultaterne fra projektet førte til oprettelsen af specialet Sustainable Fashion Tech. Det er nu et speciale på bacheloruddannelsen Design & Business, der er en top up-uddannelse på KEA, og på uddannelsen til designteknolog. Læs om specialetpå bacheloruddannelsen Design & Business LÆS OM UDDANNELSEN TIL DESIGNTEKNOLOG Download rapporten: 3D Virtuel Prototyping til modebranchen (PDF) Download artikel til e-bog: Using 3D apparel visualisation and teaching to develop new skills and possibilities (PDF) Kontakt Lotte Nerup (LOTN@kea.dk) Berit Konstante Nissen (bekn@kea.dk)

Underviserne på KEA Design satte sig for at undersøge 3D virtuel prototyping, og hvordan teknologien kan integreres på fashion-uddannelserne og i den danske modebranche.

Det fysiske rum som brandingkanal

Projektet indgik i undervisningen på ”Entreprenørskab & Design” og ”PBA Design og Business”. Først ville man afdække hensigten med indretningen i udvalgte butikker. Dernæst udvikle en model, der kunne hjælpe retail-branchen til bedre at kunne anvende deres fysiske rum som branding kanal. Dette resulterede i DEAL-modellen, du kan læse mere om i det vedhæftede materiale. Deltagere: Fra KEA deltog to undervisere (Bettine Ortmann og Sofia Viholt) sammen med studerende fra Entreprenørskab & Design. Første fase: Studerende opsøgte selv butikker, som de syntes havde en interessant indretning og eventuelt supplerende aktiviteter. De interviewede indehaverne, og alle interviews blev transskriberet, og der blev udarbejdet mood boards. Interviews blev siden analyseret og sammenstillet i fællesskab med underviserne. Der var tale om følgende butikker (retaillere/brands): 13zCafé&Studio, Arla, B&O, Casall, Han Kjøbenhavn,Henrik Vibskov, Hornsleth, Kims Chips, Louise Roe, Mikkeler, Mod, NovaMøbler, Nørrebro Bryghus,Paustian, Rains, RazSpa, Red Bull,Royal Unibrew, Salon, Staedtler, Stalks&Roots,Sticks’n’Sushi, Take Off CPH, Tuborg, Volvo, Whaly & Whiz, Wood Wood. Anden fase: Undervisere lavede interviews med retail-eksperterne Peter Bur Andersen fra design bureauet Briq Group i København. Melissa Gonzalles fra det New York baserede bureau The Lionesque Group. Retail specialist Robert Erichsen fra Reshape Retail. International brand strateg Allan Kruse, der blandt andet arbejder for Johannes Torpe Studio. Bastian Lind, Partner og Marketingspecialist hos ”Pureplayeren” og endelig Barons, der netop har lanceret deres brand i det fysiske rum. På baggrund af dette blev DEAL-modellen udviklet. Modellen angiver en metode til at arbejde med branding i det fysiske rum, og følger man den, sikrer man sig at komme rundt om alle væsentlige aspekter. Tredje fase: Valgfaget ”Branding i det fysiske rum” blev oprettet og her blev DEAL-modellen testet og finjusteret. De studerende arbejdede med cases fra udvalgte virksomheder og udviklede konkrete løsninger på baggrund af DEAL-modellen og supplerende litteratur. Der var cases fra følgende virksomheder: Barons, Edie, Lampemesteren, Yoga Mood, Cam-cam Copenhagen, Son of a Tailor. Undervisning: Foruden arbejdet med DEAL-modelen på ”Entreprenørskab & Design” og i valgfaget ”Det fysiske rum som branding kanal” bliver der undervist i modellen på Digital Ledelseskultur, som Erhvervssammenstyrelsen og Erhvervssammenslutningen står bag Kontaktperson: Bettine Ortmann (beor@kea.dk)

Projektet var inspireret af en iagttagelse blandt undervisere, at selvom onlinehandlen fortsat steg, så dukkede der flere tillokkende butikker op i gadebilledet med supplerende tilbud til de varer de solgte – fx yogaundervisning (LuluLemon) og at lave sin egen is (Magnum).

Design mod inkontinens

Årets Forskningsprojekt 2021 Læs: Design mod inkontinens vinder forskningspris “Design mod inkontinens" var et forskningsprojekt og et undervisningsforløb etableret af KEA Digital i samarbejde med virksomheden NoviPel, Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Projektet resulterede i, at der blev udviklet IoT-løsninger, mobilspil, wearable tech og andre tekniske løsninger side om side med analoge tiltag som Knibestriben. Fordi inkontinens er et stort samfundsproblem De fleste kvinder, der har født, har problemer med at holde på vandet. De døjer med andre ord med inkontinens. Formålet med projektet var derfor at udvikle noget udstyr, der kan hjælpe kvinderne og samtidig skabe opmærksomhed om problemet. Det startede med et seminar for start-ups I 2020 holdt KEA et seminar for start-ups, der arbejder med IoT. Her vurderede Claus Leth Jeppesen, der er adjunkt på KEAs Business & IT-uddannelse, og Per Liljenberg Halstrøm, docent på KEA Digital, at virksomheden NoviPels IoT-redskab VisU Pro havde et interessant udviklingspotentiale. VisU Pro skal hjælpe kvinder med at træne og monitorere deres bækkenbundsmuskler for at modvirke inkontinens. Læs mere om NoviPels VisU Pro Bredt projektsamarbejde KEA etablerede et samarbejde, der bestod af NoviPel, mødregrupper, en jordemoder fra Københavns Professionshøjskole, en forsker fra Københavns Universitet og forskere, undervisere og studerende på KEA. Co-design med mødregrupper Projektets forskningsgruppe bestod af tre medarbejdere fra KEA: Claus Leth Jeppesen,Per Liljenberg Halstrøm ogadjunkt fra Design, Mette Laier Henriksen. En af de metoder, som forskningsgruppen brugte til idéudvikling, var co-design-sessions med nogle københavnske mødregrupper. Sammen med de nybagte mødre udviklede forskergruppen idéer til at bekæmpe inkontinens i hverdagen gennem knibeøvelser og dialogskabende produkter som fx en knibestribe. Træn bækkenbunden med Knibestriben Knibestriben, en af idéerne fra projektet, blev udstillet i Guldbergsstræde. Knibestriben skulle minde den gående om at knibe sammen, tælle til seks og dermed træne bækkenbundsmuskulaturen. Den var i lige så høj grad et produkt, der skulle skabe dialog om sig selv og bidrage til at aftabuisere problemer med inkontinens.

En knibestribe foran KEA var én løsning blandt mange, som KEAs prisvindende forskningsprojekt mod inkontinens førte til.

Udvikling og implementering af Kliniske Retningslinjer for Optometri i Danmark

En klinisk retningslinje defineres som ”systematisk udarbejdede udsagn, som kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om en passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer”. Det systematiske henviser til, at indholdet i en klinisk retningslinje baserer sig på den bedst tilgængelige viden, altså evidens. De kliniske retningslinjer bygger bro mellem forskning og klinisk praksis og sikrer patienten/borgeren behandlingstilbud af ensartet høj faglig kvalitet. Samtidig bliver det lettere for andre sundhedsprofessioner at forstå de undersøgelsesmetoder, som optikere og optometrister benytter i dagligdagen. På baggrund af de indledende samtaler med de andre nordiske lande, er det sammen med optikerforeningens fagudvalg prioriteret at starte med følgende emner: Journalføring Optometristens rutineundersøgelse Produktion, tilpasning og udlevering af optiske hjælpemidler Arbejdsbriller (occupational optometry) Tilpasning og kontrol af kontaktlinser Undersøgelse af patienter med katarakt Planen er at udarbejde udkast til de enkelte kliniske retningslinjer og dernæst komme udkastet i høring hos relevante sundhedsfaglige interessenter (eksempelvis uddannelsesinstitutioner inden for optometri og synsvidenskab samt klinikere med speciale inden for retningslinjens overordnede emne). Efter høringsperioden og den tilhørende revideringsproces, vil de kliniske retningslinjer blive vedtaget af Dansk Selskab for Optometris bestyrelse. Foreløbigt udkast til retningslinjer: Den optometriske synsundersøgelse (Dansk Selskab for Optometri) Samarbejdspartnere: Dansk selskab for optometri Optikerforeningen (Der samarbejdes bevidst ikke med bestemte butikskæder, da retningslinjerne udvikles til hele branchen) Undervisning: Dansk Selskab for Optometri står for undervisningen i de kliniske retningslinjer efterhånden som de publiceres. Formidling: I en artikel i branchens fagblad ”Optikeren”, skrevet af formand for Dansk Selskab for Optometri, Heidi Buchholt, er den første kliniske retningslinje publiceret. Det signalerer en evidensbaseret tilgang til vores arbejde, og at optometri er en sundhedsprofession. Det bidrager til øget anerkendelse blandt andre sundhedsprofessioner (herunder læger og øjenlæger) og sundhedspolitikere. Kontaktperson Kjersti K. Lindblad (kkli@kea.dk)

I modsætning til de andre skandinaviske lande så har Danmark ingen kliniske retningslinjer inden for optometriområdet, så projektets formål er derfor at udarbejde og implementere disse. 

MATBridge

Projektet skal byge bro mellem allerede etablerede materialedatabaser med pålideligeecodata og databaser/biblioteker, der indeholder nyere materialer udeneco-data. På denne måde kan brugeren udføre et bedre produktdesign baseret på beslutninger, hvor der er et kvantificeret, evidensbaseret sammenligningsgrundlag. Både produktudvikler og designer kan således bedre træffe beslutninger omkring det miljørigtige design, datraditionelle designprocessornormaltkan fastlægge op til 80% af et produkts miljøbelastning i hele sin levetid. Projektet udføres af to lektorer og to adjunkter på KEA, derudskillerberegningsgrundlaget fra software,der typisk anvendes i industrien. Underviserne udvikler selv den centrale del af værktøjet,der gør det muligt atintegrereflere og nyedata. Datafra materialer, der afviger fra de kendte materialer, der allerede anvendes i industrien. Studerendes bidragiprojektet Nyedata indsamles i samarbejde med studerendefraTEKNIK, der måler ogindsamlerrelevante data om nye elleralternative materialer.I arbejdet med problemstillinger relateret til udvikling af det digitale værktøjindgårfageneSustainabilityin productdevelopment,Innovation for the greeneconomy,Construction andsustainabilitypåuddannelsenProduktionsteknologogpåProduktudvikling og tekniskintegration. Dette har indtil videreresulteret i skabelsen affleredesignværktøjer, der bidrager til indsamling af empiri. Toaf dedigitaledesignværktøjerfokuserer påselvebrugerrejsen og oplevelsenmed at kunne effektivisere og eksekvere designbeslutningerviaforskelligeplatformeog User Interfaces. Et andetafdesignværktøjernehar til formål at validere enanalytiskmetode til at laveetkvantificeretoverslag på alternative materialers miljøpåvirkning. Værktøjet samler miljødata fra sekundære kildersamtdata, som man selv har målt i laboratoriet.På det grundlagbliver der lavetet overslag på materialets miljøpåvirkning målt på indlejret energi samt CO2 aftryk. Dialog med aftagerfeltet Via etsurveyhar vi kortlagt, hvilken viden og færdigheder om miljødrevet design, vores aftagervirksomheder efterspørger.I forlængelse af denne,blevder lavet etlitteraturstudieomhvilke kompetencer, der er vigtige i undervisning ipraktisk eksperimentel bæredygtighed.Begge undersøgelserviste, at der mangler viden om, hvordan viarbejdereksperimentelt og analytisk på samme tid, når man vil minimere materialers samlede miljøpåvirkninger. Formidling af resultaterne: Hovedresultaterne er endnu ikke formidlede, mendesignværktøjerneer udgivet som en del afetundervisningsværktøj påProduktionsteknolog-uddannelsen (Akademi uddannelse) og Produktudvikling og Teknisk Integration (Professionsbachelor). Kontaktpersoner KristianColvey(kric@kea.dk) Dina Jacobsen(dinj@kea.dk) Christian Lystager(cly@kea.dk) Jon Emil Stenz (joes@kea.dk)

Projektets formål er at udvikle et digitalt værktøj, der kan øge bæredygtigheden i produkter.