Denne persondatapolitik informerer om, hvordan Københavns Erhvervsakademi (KEA) udviser dataansvarlighed og dermed beskytter personoplysninger om studerende, medarbejdere og andre interessenter tilknyttet KEA.

På vegne af KEAs studerende og medarbejdere behandler KEA regelmæssigt oplysninger, hvoraf en stor del er kategoriseret som persondata.

Persondatapolitikken angiver KEAs standarder for, hvordan der samles, behandles, og gemmes data om personer. Persondata bliver behandlet i overensstemmelse med disse standarder for at sikre datasikkerheden og – integriteten for den registrerede.

Der er personoplysninger, som KEA er forpligtet til at have om studerende for at administrere deres studieforløb. Det kan f.eks. være navn, adresse, mail, CPR-nr., adgangsgivende eksamen, karakterer, sygefravær, orlovsansøgninger mm. Personoplysninger af denne art har KEA, som uddannelsesinstitution, hjemmel til at indsamle og behandle.

Desuden er KEA forpligtet til at behandle personoplysninger om medarbejdere ift. personaleadministration.

På KEA behandles der primært kun persondata i henhold til KEAs behandlingshjemmel som uddannelsesinstitution. I det tilfælde, hvor KEA ikke har denne hjemmel, indhentes der samtykke til behandling, som til enhver tid kan trækkes tilbage.

Helt grundlæggende gælder det, at vi på KEA kun indsamler og behandler personoplysninger, som vi har brug for, og vi bruger dem kun til det formål, der er oplyst – desuden gemmes persondata kun så længe, der er et sagligt behov for det, eller vi er forpligtet til at gemme data på grund af lovgivningen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende KEAs persondatapolitik, dine rettigheder som registreret eller måden, hvorpå der behandles persondata, kan du kontakte KEA via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

KEA har udpeget Susanne Stougaard fra advokatfirmaet Bech-Bruun som databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer/DPO). KEAs DPO rådgiver KEA om lovgivning og regler for databeskyttelse. Rådgiveren kan kontaktes via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 72 27 30 02.

Hvis du oplever databrud på KEA, skal du indberette dette på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hurtigst muligt.

I nedenstående afsnit kan du læse yderligere om KEAs principper for behandling af persondata, hvilke oplysninger vi behandler, og dine rettigheder som registrerede person.