Alle uddannelser på KEA bygger på viden, der er tæt knyttet til branchernes udfordringer og behov.

Derfor indgår undervisere fra KEA i projektsamarbejder med virksomheder og andre vidensinstitutioner og viser, hvordan KEAs fagligheder skaber værdi for virksomheder og samfund på forskellige områder – fra produktionsmetoder, materialer og bygninger til digitalisering, design og produkter.