KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og den enkelte dimittend. Derfor er det løbende arbejde med udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet centralt på KEA.

Udgangspunktet for kvalitetsarbejdet på KEA er, at de studerendes læring sættes i centrum.

Kvalitet på KEA har fokus på både de kompetencer og færdigheder, som de studerende får med sig fra undervisningen, og på de processer, der foregår i og omkring undervisningen.

Kvaliteten udvikles og sikres derfor på alle niveauer af KEA.

Som en del af kvalitetsarbejdet laves der løbende evalueringer af undervisning, studiemiljø, uddannelser, praktikforløb og dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet samt statistikker om gennemførelse mv.

Ud fra de løbende målinger udarbejdes der rapporter, som udpeger en række indsatsområder.

Sammen med uddannelserne kommer vi frem til, hvordan der skal følges op på de forskellige evalueringer og analyser.