KEAs uddannelser handler om at koble teori og praksis. Og om at komme tæt på det erhvervsliv, du bliver en del af som færdiguddannet. Derfor skal alle KEA-studerende i praktik.

Praktikken er en obligatorisk del af alle KEAs uddannelser. Den giver dig blandt andet mulighed for at opleve sammenhængen mellem teori og erfaring, mens du studerer. Du kan udveksle viden og afprøve dine færdigheder og værdier i et erhvervsmiljø, der er relevant for din uddannelse.

Det er alt sammen med til at gøre dig til en attraktiv medarbejder, den dag du er færdiguddannet. Derudover bliver du en kendt person i praktikvirksomheden.

På erhvervsakademi- og top-up-uddannelserne varer praktikken 10 uger. På professions­bachelor­uddannelserne varer den 20 uger.

Praktikken er ulønnet, bortset fra praktik på professions­bachelor­uddannelsen i optometri.