Kombination af udeliv, ny teknologi og gode jobmuligheder

Som kort- og landmålingstekniker er du med til at sikre at nye broer, tunneller, veje og huse kommer til at ligge helt som de skal.

Uddannelsen ruster dig til et alsidigt arbejdsliv, hvor du både skal bruge avancerede instrumenter til at måle op udenfor, og efterfølgende på kontoret benytte diverse computerprogrammer til at udarbejde kort og data til entreprenører og håndværkere.

Kort- og landmålingsteknikeren håndterer geografiske data fra opmålinger til bearbejdning på computeren. Det sker ved at indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information, og bruge disse i projekter med kort- og landmålingsbehov.

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med disse hovedområder:

  • Hus og grund 1-2 plan: Du lærer de grundlæggende tekniske færdigheder inden for kort- og landmåling.  
  • Opmåling, udstykning og afsætning: Du lærer bl.a. om ansvar, beregningsprincipper, terrænmodeller, sagsgange, lovgivning, kortprojektioner og kvalitetssikring
  • Bearbejdning af geografiske data: Du lærer bl.a. om geodatabaser, geodatamodeller, kartografisk design, informationssystemer (fx GIS), software til bearbejdning og præsentation af data samt projektstyringssoftware.