KEAs strategiske rammekontrakt er den flerårige kontrakt, der indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og KEAs bestyrelsesformand på vegne af KEAs bestyrelse.

Rammekontrakten danner grundlag den strategisk dialog mellem ministeriet og KEA. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen følger årligt op på KEAs arbejde med målene i den strategiske rammekontrakt via den årlig KEAs årlige  statusredegørelse og dialogmøde med KEAs direktion.

KEAs nuværende strategiske rammekontrakt er for 2018-21 og årlige statusredegørelser kan læses på siden her.

KEA skal indgå ny rammekontrakt i december 2021 for periode 2022-25, og allerede nu i dialog ministeriet om de nye strategiske mål og indsatser.