KEAs strategiske rammekontrakt er den flerårige kontrakt, der indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og KEAs bestyrelsesformand på vegne af KEAs bestyrelse.

Rammekontrakten danner grundlag for strategisk dialog mellem ministeriet og KEA. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen følger årligt op på KEAs arbejde med målene i den strategiske rammekontrakt via KEAs årlige statusredegørelse og dialogmøde med KEAs direktion.

KEAs nuværende strategiske rammekontrakt er for 2022-25, og den kan læses på siden her. 

KEAs tidligere rammekontrakt for 2018-21 og årlige statusredegørelser kan ligeledes findes på siden her.