Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ønskede at møde de studerende til en åben og helt ærlig debat, om blandt andet nulfejls-regimet, og det fik han.

Det var anden gang på kun seks måneder, at Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers besøgte KEA.

”I har jeres labs, iværksætterforløb og I er så tæt på, hvor det sker - KEA er et iværksætterparadis. Det er en myte, at den succesfulde iværksætter er en dropout. Uddannelse og iværksætteri er ikke hinandens modsætninger. Når man kobler faglighed, erhvervsliv og entreprenørskab giver det fantastiske muligheder. Og det gør I rigtig meget her på KEA.”

Ligesom sidste gang havde ministeren specifikt bedt om at tale med de studerende og underviserne.

”Jeg føler mest af alt, at jeg er de studerendes minister. Det kan nemt ende med kun at være rektorer, bestyrelser, andre politikere og erhvervsorganisationer man møder som minister – med mindre man selv gør noget. Og hvis ikke vi lytter og giver jer studerende det rigtige fundament og nok muligheder, så lykkes vi ikke med opgaven. Derfor ser jeg mig som de studerendes minister,” sagde Tommy Ahlers, som har en baggrund fra erhvervslivet og ikke mindst som succesfuld serieiværksætter.

Han møder mange, som gerne vil være iværksættere og endnu flere som gerne vil skabe noget.

”Og det har vi alle forudsætninger for i Danmark, fordi vi er dygtige, antiautoritære og har stor grad af tillid til hinanden. Fundamentet har vi, men vi må gerne give mere los. Turde fejle. Hvis man læser Børsen kan man få indtryk af, at succes er noget, der kommer over night. Men før den store kontrakt, salget og succesen er der begået tusindvis af fejl. Og det er nok den ting, jeg helst vil ændre i danskerne: Lad os nu turde fejle. Lad os turde indrømme vores fejl og tale om dem, for gør vi det, så tør vi noget mere,” sagde Tommy Ahlers og gav Angry Birds som eksempel. Det finske firma bag den massive spilsucces lavede 53 spil, nogle halvdårlige, andre eklatante fejl, før de lavede Angry Birds.

 

”En af de største overraskelser for mig som minister har været, hvor mange unge der føler et pres, som går over i stress. Man skal prøve så hårdt, man kan, men vi skal have gjort op med den der præstationskultur. Vi skal turde fejle og teste grænserne i stedet for,” sagde Tommy Ahlers.

Det fik en studerende til at spørge, hvordan han så forholder sig til alle de test og karakterer, der er i folkeskolen, hvis han gerne vil have en kultur, hvor det er okay at fejle?

”Hvis vi skal præstationskulturen til livs, må vi starte i folkeskolen. Jeg har som udgangspunkt ikke noget imod karakterer, men måske kan vi se på vores optagesystem. Måske skal vi ikke kun lægge vægt på karakterer, når vi optager studerende på de videregående uddannelser. Vi er et af de lande i verden, der fokuserer mest på karakterer i optagesystemet. Jeg er heller ikke udpræget begejstret for gange-reglen, og forsøger derfor at samle flertal i Folketinger for at få den ændret. Den blander hurtighed og faglighed sammen, og det er altså to forskellige ting. Vi skal væk fra decimalræset.”

En anden studerende påpegede, at hvis det skal være ok at fejle, skal det vel også være ok at vælge forkert jævnfør uddannelsesloftet?

”Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange du kan vælge forkert. Og du kan tage en uddannelse på højere niveau eller en af de 26 uddannelser, hvor der er så stor mangel på arbejdskraft, at der er fri adgang. Men det er rigtigt, at vi har valgt at prioritere dem, der er i gang med en uddannelse, og så sige til dem der allerede har en uddannelse, at de må vente seks år med at tage nummer to,” sagde Tommy Ahlers og fortsatte:

”Når det så er sagt, så frustrerer det mig, at uddannelsesloftet har lagt sig som en dyne over det hele. Vi har sat en begrænsning på et lille hjørne, som så er blevet til en samtale om, at nu må man ikke fejle. Det frustrerer mig. Man kan frit vælge en anden uddannelse, hvis man tog fejl, man kan bare ikke færdiggøre en og tage nummer to med det samme.”

Men det er noget folk spekulerer meget over, og nogle vælger at droppe ud inden sidste eksamen. Har I regnet på, om det overhovedet giver mening –økonomisk – hvis folk dropper ud for at være på den sikre side, insisterede den studerende.

”Det er derfor, jeg er frustreret: fordi jeg ved, at det fylder hos jer, selvom det drejer sig om få studerende. Men hvis det viser sig, at alt for mange hacker systemet og stopper lige før sidste eksamen, så skal vi kigge på det,” sagde Tommy Ahlers, som lagde stor vægt på, at det eneste råstof Danmark har er vores hoveder. Og det skal vi altid huske at prioritere.

 

Det fik en studerende til at spørge, hvordan prioriteringen af hjerner og uddannelse stemmer overens med besparelser i milliardklassen på netop uddannelse?

”Det er et godt spørgsmål. Det er vigtigt, at vi har uddannelse, men det er også vigtigt, at vi har et godt sundhedsvæsen. Der er mange ting, vi gerne vil prioritere, når vi sidder med den samlede pose penge. Vi tror godt, at vi kan prioritere uddannelse, men bruge lidt færre penge. Men noget af det første jeg gjorde som minister var at sætte en slutdato på ’grønthøsteren’. Det slutter i 2022. Til den tid har vi sparet 1,9 mia., men vi bruger stadig 15 milliarder på uddannelse, så det kan jeg godt være i.”

Men det stemmer bare ikke overens at sige, at man vil prioritere uddannelse og samtidig give færre penge, vedblev den studerende.

”Vi har sagt, at rektorerne skal levere den samme uddannelse for lidt færre penge. Men jeg ved da godt, at det er svært, ” svarede Tommy Ahlers.

Han havde taget Menti med til den timelange debat med de studerende - en app, der fungerer som en slags brainstorms-kahoot, hvor de studerende kunne skrive det, der lå dem på sinde.

Især praktik fyldte, og det var noget af det, Tommy Ahlers bed særligt mærke i:

”Det er sjovt, fordi det unikke ved KEA, og erhvervsakademierne som sådan, er, at I er så tæt på virkeligheden, og når man så spørger, hvad de studerende gerne vil have mere af, så er det endnu mere virkelighed, endnu længere praktik. Det lytter jeg til, men som en der selv har gået på universitetet, så tænker jeg, at I allerede har meget set i forhold til længden på uddannelserne,” sagde Tommy Ahlers.

”Men mest af alt bed jeg mærke i de studerendes engagement. Jeg elsker, når folk engagerer sig.”

Efter debatten med de studerende mødtes Tommy Ahlers med en håndfuld undervisere og havde en kort samtale med KEAs rektor Steen Enemark Kildesgaard, hvor de blandt andet drøftede mulighederne for at læse videre på en kandidatuddannelse som bachelor fra et erhvervsakademi.

”Jeg har ikke nogen intention om, at vi skal have kandidatuddannelser på KEA. Men jeg har en intention om tydelige uddannelsesveje helt fra start. Hvis de dygtigste skal søge ind hos os, er det virkelig vigtigt, at de kan se et perspektiv. Ikke alle skal videre. Men muligheden skal være der,” sagde rektor Steen Enemark Kildesgaard.

”Vi har allerede meget af den fleksibilitet, som ministeren efterlyser, men det er paradokssalt, at det er nemmere at tage en kandidat, hvis man tager til udlandet. Så der vil vi gerne have mere fleksibilitet.”