KEA Efteruddannelse oplever ekstraordinær stor tilstrømning til solcellekurser. Det er godt for den grønne omstilling, men også godt for forbrugerne, fordi VE-certificerede håndværkere laver langt færre fejl.

Efter at have ligget nærmest totalt stille siden 2012, hvor en ny og mindre fordelagtig solcelleordning blev lanceret, er der nu igen kommet stor efterspørgsel på solceller og dermed også på KEA Efteruddannelses solcellekurser:

52345686 10218539404137819 3023284886187278336 n”Vi får ekstraordinært mange tilmeldinger fra håndværkere og installatører, som vil VE-certificeres i solceller, ” siger Janus Hendrichsen, uddannelseskonsulent på KEA Efteruddannelse.

Færre fejl og bedre anlæg

Det er selvfølgelig dejligt for KEA Efteruddannelse, men det er især godt for forbrugerne og den grønne omstilling.

”Formålet med at indføre certificeringen var, at der blev lavet bedre installationer og færre fejl, og det er lykkes -Teknologisk Institut har udgivet en rapport, som viser, at de VE-certificerede håndværkere og installatører laver væsentlig færre fejl. Og det er win win for alle,” siger Janus Hendrichsen.

Den store tilstrømning til KEA Efteruddannelses solcellemodul betyder, at dem, der bestiller solceller, får bedre rådgivning samt en installation, som passer til deres behov og er korrekt udført. Det betyder også, at den holder bedre og yder mere og dermed stiger tilliden til grøn energi.

”Det har aldrig været mere aktuelt, og jeg kunne godt tænke mig, at de 1.000 milliarder, som vi danskere har stående i de danske banker blev brugt på grønne energikilder. Det bidrager direkte til den grønne omstilling,” siger Janus Hendrichsen.

Og der er ingen tvivl om, at danskerne generelt er blevet mere bevidste om vores uforholdsmæssigt store klimaaftryk på verden, men den aktuelle energikrise har afstedkommet en tidobling af efterspørgslen på solceller.

Pris og frihedstrang

Da solcelleordningen blev ændret i 2012 forsvandt interessen fra det private segment nærmest fra den ene dag til den anden. ”Og så har strømmen været for billig,” siger Janus Hendrichsen.

”Men nu er strømmen blevet dyr, folk har fået prisshock – og el-biler – og solcellerne er blevet billigere. Og så er der kommet en frihedstanke - der har været snak om, at strømmen kunne blive slukket, og man vil gerne være uafhængig. Folk begynder at tænke over, om de kan blive fri af det der system. Meget kan man sige om Putin, men han flytter energipolitik og folks holdninger.”

Solcellemodulet er et valgfag på KEA Efteruddannelses Akademiuddannelse i Energiteknologi.

Man skal være fx elektriker eller tømrer for at kunne tage modulet, men man behøver ikke tage hele uddannelsen – du kan nøjes med kun det ene modul.  

Er du installatør i forvejen, bliver du VE-installatør. Er du ikke installatør, bliver du fagligt ansvarlig for solceller i din virksomhed, som så kan kalde sig certificeret VE-installatør.

”Men jeg oplever faktisk ikke, at folk kommer for at få et stempel,” siger Janus Hendrichsen og refererer til, at VE-stemplet er et krav, for at kunden kan søge tilskud fra Bygningspuljen til at få installeret varmepumpe.

”De kommer, fordi de gerne vil dygtiggøre sig i arbejdet med solceller. Og fordi det er en langt bedre forretning for håndværkerne – fejl koster penge og tid. Når du laver færre fejl, bliver du også hurtigere færdig, og kunderne er mere tilfredse. Det er win-win-win.”

Læs mere om modulet her.