KEA uddanner primært til det private arbejdsmarked. Derfor har KEA et naturligt tæt samarbejde med de private virksomheder om indholdsudfyldning- og udvikling af eksisterende uddannelser, etablering af nye uddannelser, virksomhedsbesøg, gæstelærere mv.

KEA samarbejder også med private virksomheder om praktikken, hvor alle studerende oplever at arbejde tæt med virksomhederne omkring praksisnære og relevante problemstillinger. Praktikken udmønter sig ofte i et job til den studerende.

Samarbejdet med de private virksomheder understøtter en innovativ, global og entreprenant kultur på KEA. Vi bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsæt­te viden til produkter. Kulturen understøtter også de studerende, som påbegynder en uddannelse på KEA med ønsket om at videreudvikle eller at etablere deres egen virksomhed. Det gælder over halvdelen af KEAs studerende.

På KEA er der plads til forskellighed, hvilket bl.a. ses i en meget divers sammensætning af studerende. Diversiteten er en stor styrke, som bl.a. kommer til udtryk i kvaliteten af de projekter og produkter, som fx gymnasiale studerende og erhvervsfaglige studerende samarbejder om.