Øget digitalisering inden for projektering og byggeproduktion kan blive en løftestang for byggeriets produktivitetsudvikling. Derfor var hensigten med projektet at styrke små og mellemstore virksomheders (SMVs) digitale kompetencer ved at øge deres teknologiforståelse og bevidsthed om mulighederne ved at bruge ny teknologi. På Bygningskonstruktøruddannelsen fokuserede man i projektet især på den aktivitet, der finder sted mellem byggeprojektets ledelse og byggepladsens praktiske aktiviteter.

Projektet har bl.a. resulteret i kompetenceforløb om digitale værktøjer indenfor projektering og byggeproduktion. De har været gennemført for 4 SMV’er.

KEAs undervisere fik opdateret deres viden omkring branchens udfordringer og fik et bedre netværk med andre vidensinstitutioner og branchens SMV’er

KEAS studerende fik adgang til opdateret viden om, hvad der rør sig i byggeriet.

Derudover har der været samarbejde på tværs af alle byggeriets aktører fra brancheorganisationer, virksomheder, uddannelses- og videns institutioner, hvor KEA fik mulighed for at opsamle og formidle ny eller opdateret viden om byggeriets udvikling og udfordringer.

Projektets resultater og erfaringer er blevet formidlet dels via en digital platform (www.komdigital.dk) og via deltagelse i workshops og konferencer

KomDigital-projektet har også åbnet døren for deltagelse i udviklingsprojektet ‘Forsøg med Skalerbare Leverancemodeller’ (FSL) , som startede foråret 2021.