Øget digitalisering inden for projektering og byggeproduktion kan blive en løftestang for byggeriets produktivitetsudvikling.

Hensigten med projektet var at styrke små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i byggeriets digitale kompetencer ved at øge deres teknologiforståelse og bevidsthed om mulighederne for at bruge ny teknologi.

Et digitalt kompetenceløft til SMV’er i byggebranchen

Projektet har bl.a. resulteret i et gratis kompetenceforløb til små og mellemstore entreprenører, der ofte har udfordringer, når de skal gennemføre digitale udbud og tilbud. Kompetenceforløbet fokuserer på digitale værktøjer indenfor projektering og byggeproduktion, og det bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Tre eftermiddage og tre digitale værktøjer

Det koster virksomheden ca. 15 mandetimer fordelt på tre eftermiddage for hver medarbejder, der deltager i det gratis kompetenceforløb. Undervisningen er betalt af EU-midler, og eneste krav er, at virksomheden selv sørger for at få de tre digitale værktøjer: BlueBeam, Sigma Kalkulation og Vico Office Schedule Planner. Værktøjerne kan hentes som prøveversion, og kursisterne får undervisning i at bruge værktøjerne.

KomDigital står for kompetenceforløbet

Kompetenceforløbet foregår hos KomDigital. KomDigital er et partnerskab mellem flere vidensinstitutioner og repræsentanter for arbejdsmarkedet i hovedstadsregionen. KomDigital tilbyder forskellige kursusforløb til SMV'ere til og med 2022. Kursusforløbene har fokus på mulighederne for at udnytte ny teknologi.

Projektidé og proces

Finansiering og samarbejde

Projektet er EU-finansieret, og har til hensigt at øge digitaliseringen inden for byggeriet. Projektet ledes af DTU, og er et samarbejde mellem undervisningsinstitutionerne DTU, CBS og KEA og fagforeningerne FH Hovedstaden og IDA plus flere andre organisationer.

Idéen til kompetenceforløbet målrettet SMV'ere i byggeriet blev udviklet af Jan Fuglsig Lambrecht, der er adjunkt på KEA. Det var bl.a. erfaringen fra hans tidligere konsulentjob på Teknologisk Institut og hos Dansk Standard, der fik idéen til at spire.

Workshop-forløb med tre byggevirksomheder

KEA Byg gennemførte et workshop-forløb med hver af virksomhederne Egon Olsen & Søn A/S, Allan Ploug A/S og Børge Nielsen A/S. Forløbet bestod af tre workshops, hvor temaerne var:

  1. Granskning af udbudsmateriale
  2. Tilbudskalkulation
  3. Byggeproduktionsplanlægning (ved brug princippet Location Based Scheduling).

Med afsæt i erfaringerne fra workshop-forløbet udviklede KEA Byg det digitale kompetenceforløb, der nu er et gratis skræddersyet tilbud hos KomDigital.

Mere viden og et styrket netværk

Workshop-forløbet gav underviserne fra bygningskonstruktøruddannelsen på KEA en mulighed for at få opdateret deres viden om byggebranchens udfordringer. De fik også styrket deres netværk med branchens SMV’ere. Begge dele gavner de studerende på KEA, fordi underviserne har fået et større kendskab til praksisfeltet.

Udviklingsprojekt med skalérbare leverancemodeller

Projektets partnere

SmartLearning, ZEALAND, KEA, EASV og CPHBUSINESS, HK og Teknisk Landsforbund.

KomDigital-projektet har også åbnet døren til, at KEA Byg nu deltager i udviklingsprojektet ”Forsøg med Skalerbare Leverancemodeller” i regi af LearningHub. LearningHub er en del af SmartLearning, der er ejet af otte danske erhvervsakademier.

Formålet med projektet er at udvikle og teste digitale kompetenceforløb til både bygningskonstruktør-studerende og entreprenør-virksomheder, men også at udvikle og tilbyde korte kurser inden for byggeteknologier og økonomisystemer. Begrebet skalérbar skal opfattes bredt, for projektet ser fx både på antallet af kursister, type af deltagende virksomheder og geografisk udgangspunkt.

Læs om forsøget med skalerbare leverancemodeller (FSL)

Kontaktperson

Jan Fuglsig Lambrecht (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)