En uddannelse er mere end bare at møde op til og deltage i undervisningen. Studieaktivitetsmodellen viser dig, hvad der som minimum forventes af dig som studerende på KEA.

Uddannelserne på KEA er fuldtidsuddannelser, hvilket betyder, at du skal regne med i snit at bruge ca. 43 timer om ugen på din uddannelse. Den tid er delt op i forskellige aktiviteter, som fx undervisning og forberedelse.