KEAs nye udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen i det Nordsjællandske har fået en flot modtagelse af såvel studerende som erhvervslivet, kommunen og uddannelsesmiljøet. I dag åbnede Ministeren officielt dørene.

Forud for beslutningen om at åbne et ekstra udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød gik et stort forarbejde for at sikre, at der var en reel efterspørgsel.

Men den varme modtagelse fra alle kanter har alligevel overgået forventningerne:

”Der var en super flot søgning til uddannelsen, og vi har haft et flot optag. Derudover er vi blevet budt velkommen med stor interesse og hjælpsomhed fra både Hillerød kommune og det Nordsjællandske erhvervsliv, hvilket vi sætter meget pris på og gerne vil sige stor tak for,” siger rektor på KEA, Steen Enemark Kildesgaard.

Også uddannelseschef på KEA Byg Jacob Krøyer Olsen har mærket ’the love’:

”Det har været ret fint at opleve, hvor godt vi er blevet taget imod af de andre uddannelsesinstitutioner – de gør alle sammen meget for, at vi skal være inkluderet og en del af uddannelsesmiljøet heroppe.”

Han fortæller, at det i det hele taget er et lækkert sted at åbne dørene for:

”Alt er nyt, og de studerende virker meget glade. Og undervisernes tilbagemelding er, at det er et super sympatisk og engageret hold.”

Minister og borgmester klippede snoren

De studerende havde første dag for en uge siden, men i dag sprang champagnepropperne og Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen klippede officielt snorene.

Skærmbillede 2022 08 30 kl. 13.54.35”Det er en kæmpe fornøjelse at se en helt ny uddannelse åbne sine døre i Hillerød. En ny mulighed byder sig for unge mennesker i hele Nordsjælland, som ønsker at blive bygningskonstruktører. Både dem med studenterhuer og dem, der har et svendebrev og en baggrund som håndværker. Det er virkelig godt. Som følge af regeringens politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark vil den nye uddannelse modtage 4 mio. kr. ekstra hvert år. De penge skal sikre, at det også er attraktivt at oprette nye uddannelser uden for de fire største byer – for det må ikke være dit postnummer, der afgør, om du har gode muligheder for at få en uddannelse,” siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Filial med fordele

Det er stadig muligt at læse til bygningskonstruktør på KEA i København. Hillerød er et ekstra udbud for at imødekomme den store efterspørgsel fra byggebranchen og fra de unge i Nordsjælland.

De nordsjællandske håndværkere, som drømmer om at tage en videregående uddannelse, får nu et lokalt tilbud.

Det samme gælder eleverne på de gymnasiale uddannelser, som gerne vil arbejde med bæredygtighed i en branche i rivende udvikling og med masser af gode jobs.

Filialen af den populære KEA-uddannelse er nabo til blandt andet tømreruddannelsen på U/Nord, og det er én af mange fordele ved det nye udbud:

”Med udbuddet i Hillerød viser vi helt fysisk, at du kan tage en bachelor med din erhvervsuddannelse som fundament - og drømmer du om en kandidat eller sågar en ph.d. kan du også det. Hele fortællingen om, at ens uddannelses- og arbejdsliv stagnerer, når man tager en erhvervsuddannelse, den går vi ind og påvirker. Selvom mor måske siger det, så er en tømrer- eller snedkeruddannelse ikke endestationen – du kan sagtens videreuddanne dig eller arbejde nogle år og så videreuddanne dig,” siger uddannelseschef på KEA Byg, Jacob Krøyer Olsen.

Eleverne på tømreruddannelsen på U/Nord kan bogstaveligt talt se deres videreuddannelsesmuligheder, men der er også store fordele ved placeringen i Hillerød for de studerende på den kommende bygningskonstruktøruddannelse – ikke mindst dem, som kommer med en gymnasial baggrund. U/Nord har nemlig en række byggehuse på 10-14 kvadratmeter, hvor de studerende helt fysisk kan se alle processerne i et byggeri lige udenfor vinduerne.

”Hvis man kommer fra gymnasiet, giver det en ret enestående forståelse af byggeprocessen – og de har mulighed for at få en hands on oplevelse af et muranker eller prøve kræfter med virtuelle svejsere,” siger Jacob Krøyer Olsen, som slet ikke er i tvivl om, at det bliver et super godt samarbejde mellem KEA og U/Nord, og at placeringen i Hillerød, som i forvejen huser Cph Business og Københavns Professionshøjskole har mange fordele. Og så er Hillerød en stor uddannelsesby, som er nem at komme til fra hele Nordsjælland.

Uddannelse på topniveau

”Som studerende får man en uddannelse på absolut topniveau, med undervisere som brænder for deres fag og har lyst til at starte uddannelsen op i Hillerød. Et lidt mindre studiemiljø har endda sine fordele på nogle punkter – fx kan de studerende lære hinanden bedre at kende også på tværs af semestrene. Og man bliver stadig en del af KEA, selvom man studerer i Hillerød,” siger Jacob Krøyer Olsen.

Det betyder blandt andet, at når de studerende kommer til valgfagsdelen på uddannelsen, kan de vælge fra hele kataloget – de valgfag, der bliver udbudt i Hillerød, vil nemlig blive streamet på Nørrebro og omvendt. Man får de samme muligheder, uanset om man studerer i Hillerød eller København.

Samarbejde giver synergi og bedre vilkår

For både KEA og U/nord er det væsentligt at være sammen om at uddanne de unge i Nordsjælland:

”Samarbejde på tværs af institutioner giver bedre vilkår, og det at vi også helt fysisk får fælles adresse kan skabe grobund for en masse faglige snitflader. Når studerende og medarbejdere mingler på tværs, skaber det synergi og en gensidig befrugtning af ideer og viden til glæde for den nordsjællandske ungdom,” siger direktør på U/Nord Flemming Zachariasen.

Rektor på KEA Steen Enemark Kildesgaard tilføjer:

”Vi kan tilbyde mere – ikke mindst praktisk – når vi bor sammen i et stort og velfungerende uddannelsesmiljø. Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejdet med de andre uddannelsesinstitutioner, med virksomhederne og med kommunen, som har taget initiativ til at gøre Hillerød til en vigtig uddannelsesby. Og så glæder vi os til at være med til at løfte tilbuddene i den del af regionen og forhåbentlig inspirere nogle af de unge, der ellers ikke ville tage en videregående uddannelse til at gøre det.”

KEA optager 80 studerende på Bygningskonstruktør i Hillerød om året. De første dimittender vil være klar i begyndelsen af 2026.

På Nørrebro optages der 250 bygningskonstruktører om året.

KEA har netop fået godkendt et udbud af uddannelsen Økonomi & IT i Hillerød med planlagt studiestart i 2025.