Underviser på KEA overfører økonomiske modeller til klimastyring. Det er aldrig gjort før, og resultatet imponerer blandt andre det førende fagmagasin på området.

Har du en god ide, skal du ikke putte med den. Det mener lektor Robert Schønrock Nielsen, lektor på Energiteknolog og Energimanagement- uddannelserne på KEA.

thumbnail SelvportrætHan har en baggrund i økonomi, og måske var det derfor, at han fandt på at tage to modeller fra mikro-økonomien og overføre dem til indeklimaperspektivet. Men i stedet for selv at løbe med denne helt nye måde at analysere og forbedre indeklimaet på, lagde han både ide og udvikling af det nye værktøj ud til sine studerende på Energimanagement-uddannelsen.

Indeklima er genstand for megen forskning, men fra en mere traditionel tilgang. Og alt for mange steder er teknikken slet ikke udnyttet godt nok, eller man spilder enorme mængder energi på forkerte anlæg, dårlig styring og elendige monteringer med store utætheder til følge.

En magisk boks

Det håber Robert Schønrock Nielsen at kunne gøre en ende på. Det konceptuelt nyskabende ved hans ide består i, at ejendomsejere og driftsansvarlige får en ny metode til at analysere og optimere deres termiske-, atmosfæriske-, akustiske-, og visuelle indeklima på. En metode som er mere optimal for både mennesker og bygninger.

Konceptet er stadig i sin spæde begyndelse, men der er et kæmpe potentiale i at kombinere kunstig intelligens og de to økonomiske principper Pareto og Edgeworth Box.

Edgeworth Boxén muliggør simultan vurdering og sammenligning:

”Vi anvender i bund og grund økonomiske principper, men tager det økonomiske aspekt ud af den nye indeklimamodel, samtidig med vi bevarer samspilsmekanismerne bag en dynamisk prioritering mellem de forskellige indeklimadomæner,” uddyber Robert. ” Edgeworth Box tillader os at analysere komplekse afvejninger, for eksempel kompromisser mellem lys, lyd, temperatur, og luftskifte i det byggede miljø. Der er tale om et tværdisciplinært   udviklingsprojekt imellem økonomisk videnskab og ingeniørkundskab. Målet med projektet er at berige de eksisterende ingeniørmæssige analyser med en omdannet økonomisk logik, der ikke tidligere er blevet anvendt i indeklimastyring til gavn for bygningsejere og brugerne af bygningerne.       

Suger på de studerendes hjerner

I Robert Schønrock Nielsens verden er det en stor glæde hvis andre tager ideen til sig, og han er i det hele taget begejstret for åbenhed og deler gerne sine ideer og tanker:

”Åben innovation afprøver kvaliteten af ens ideer og styrker typisk indholdet. Og når man som underviser bringer sine ideer i spil med de studerendes samlede kollektive intelligens, sker der noget produktivt i klasserummet.

De studerende har været super dygtige – jeg og flere kolleger har tumlet med den her model, og vi har ikke kunne præsentere de pointer, de studerende har. Som underviser får man meget ud af at invitere de studerende ind i et innovativt miljø.”  

De studerende er med-udviklere

Skærmbillede 2024 05 14 101453En af de studerende, der har været med til at træde nyt land, er Anders Volther Jensen:

”At udvikle og arbejde med et værktøj, der kan begrænse beregninger fra 20 til tre og samtidig tegne et visuelt billede, er et kæmpe plus. Modellen er kompliceret, men så snart du har forstået den, kan du spare dig selv for en del tid og besvær. Og det er jo fedt.”

Men det var også svært. De studerende havde ingen eksisterende cases at sammenligne med. En spændende proces med både lyspunkter og given fortabt i modeludviklingen – ’the fuzzy front end’, som det kaldes i innovationsteorien.

”Vi skulle selv regne ud og sætte tal sammen. Det var en udfordring. Men det er altid positivt at lære noget nyt og tænke i nye baner, ift hvordan ting kan gøres,” siger Anders Volther Jensen.

Skærmbillede 2024 05 14 101251Velkommen på forsiden

Robert Schønrock Nielsen håber at kunne konvertere modellen til en håndholdt løsning, som downloades på telefonen, og som vil give ejendomsadministratorer mulighed for at udføre komplekse indeklimaanalyser i real tid.   

Roberts og de studerendes arbejde med modeludviklingen er så nyskabende, at det har kastet en forside og en stor historie i det førende fagmagasin af sig. Se det her: HVAC magasinet

Fakta

HVAC er et klassisk internationalt system, som anvendes til etablering og drift af varmeanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg. Det er styringen af disse anlæg, som giver os et indeklima, som vi befinder os godt i. Er systemet ude af balance, mærker vi hurtig konsekvensen på kontoret. Det konceptuelt nyskabende består i, at ejendomsejere, driftsansvarlige og forskere får en ny type analysestrategi til at analysere og overvåge deres termiske-, atmosfæriske-, akustiske-, og visuelle indeklima på.