5-etagers lejligheder bygget af stampet overskudsjord, kan man virkelig det? Ja, lyder det fra to adjunkter på KEA. Og den klimamæssige gevinst er enorm.

Den kinesiske mur er bygget af stampet lerjord. Det samme gælder Alhambra i Spanien og Shibam i Yemen. Teknikken har været brugt i tusinder af år, og den er stadig udbredt i store del af verden. Men i Vesten og ikke mindst Danmark har vi vænnet os til at bygge i beton, som er nemt og bekvemt, men til gengæld forurener og er svært at nedbryde. Faktisk står beton og moderne byggeri for 30 procent af Danmarks Co2-udledning.

Et bæredygtigt og billigt alternativ er at bruge stampet lerjord, som i øvrigt kan nedbrydes af regn i løbet af en uge og bliver til jord igen, når det ikke længere bruges. 

Lerjord er en ressource vi har i rigelige mængder i Danmark – faktisk så meget, at depoterne er fyldt op, og man skal betale for at komme af med det. Det gør stampet lerjord til et ikke bare bæredygtigt, men også gratis materiale, som samtidig løser en problematik med et overskudsprodukt.

Lovende resultater

To adjunkter på KEA har i et år forsket i, hvordan man kan bruge stampet lerjord til klassisk etagebyggeri i større byer. Og deres foreløbige resultater er særdeles lovende.

Der findes allerede almindelige huse i lerjord i Danmark, men Niels Brix og Johan Jeppesens håb er, at stampet lerjord også kan udbredes til typehuse og ikke mindst de klassiske 5-etagers ejendomme, som fungerer så godt i de store danske byer.

”I dag findes der enkeltstående huse i stampet lerjord, bygget af private, men vi vil gerne gøre det til en brancheting - et reelt alternativ til store byggerier og almindelige konstruktionsformer.”

IMG 9262I juli deltog de i en stor konference i Aalborg og fik en peer review artikel om projektet publiceret.

”Gamle garvede professorer fra Arkitektskolen kom op bagefter og roste os, hvilket betyder enormt meget.”

De har også indledt et samarbejde med DTU med forsøg med tryktests, hvor en professor først sagde, at det ikke kunne lade sig gøre at bygge i fem etager, men nu er ved at skifte mening.

I Østrig er man langt fremme med byggeri i stampet lerjord og en af Østrigs fremmeste ingeniører på området er også kommet til den konklusion, at det med al sandsynlighed kan lade sig gøre.

”Guruen indenfor lerbyggeri har hele tiden sagt max tre etager, men vi har lige fundet ud af, at det skyldes, at Østrig har meget strengere krav til tykkelsen og tyngden af etagedæk, end vi har i Danmark, hvilket betyder, at vi formentlig godt kan bygge i fem etager baseret på den erfaring, de har i Østrig.”

I Østrig findes allerede producenter, som laver præfabrikerede elementer i stampet lerjord på én gang halvanden meter, som de bruger i produktion af typehuse.

500.000 kroner til prototype og test

Stampet lerjord er bæredygtigt, fordi det er en ubegrænset ressource og leren skal ikke brændes, men den ubrændte ler skal til gengæld stampes og det tager tid, så selvom råmaterialet er gratis, er processen dyr – også dyrere end træ og beton, som det ser ud lige nu.

”Men hvis der kom en Co2-afgift på den miljøbelastende beton, eller man kunne skabe storskala faciliteter i stil med betonindustrien, ville man kunne komme ned i pris og skabe et mere lige marked. Og laver man etagebyggerier, så er der jo tale om enorme mængder.”

De to adjunkter har fået 500.000 kroner af Real Dania og Boligfonden til at lave en prototype på to etager samt ingeniørberegninger af et byggesystem til 5-etagers byggeri.

”Målet er at bygge et én til én hus i stampet lerjord, så der kan måles på det, og derudover tage fat i nogle fonde og almene boligselskaber med henblik på at lave et forsøgsbyggeri i Danmark.”