KEA er udvalgt som ét af fire MADE Learning Factories, der skal udvikle højteknologiske og let tilgængelige læringsforløb til medarbejdere, så de er klar til Industri 4.0. KEA samarbejder med DTU og LEGO om et læringsforløb målrettet LEGOs medarbejdere i forskellige lande.

Udbredelsen af Industri 4.0 gør livslang læring vigtigere end nogensinde før: medarbejdere skal lære at anvende nye teknologier og håndtere nye processer inden for f.eks. robotteknologi, 3D-print og digitale tvillinger.

Men både større og mindre virksomheder kan have vanskeligt ved at indpasse læring i deres travle hverdag, særligt hvis læringen kræver fysisk tilstedeværelse på en uddannelsesinstitution.

For at imødegå den udfordring har MADE etableret fire Learning Factories, hvor højteknologiske og let tilgængelige læringsforløb til medarbejdere bliver udviklet. 

En af de fire MADE Learning Factories er etableret på KEA og har fokus på 3D print og Additive Manufacturing

Skærmbillede 2021 07 09 kl. 14.35.24”3D print vinder indpas i dansk produktion og behovet for viden om 3D print er stort. Formålet med KEA Learning Factory er at undersøge, hvordan man effektivt kan digitalisere undervisningen i et fysisk laboratorium og dermed gøre efter- og videreuddannelse i 3D print tilgængelig for flere af industriens medarbejdere,” siger Lotta Salling. Hun koordinerer KEA’s deltagelse i MADE Learning Factory, som sker i samarbejde med DTU Mekanik og  LEGO.

”Vi ønsker at opnå videndeling, samarbejde og udvikling gennem KEA Learning Factory, så KEA hele tiden er på forkant med, hvad industrien efterspørger,” siger Lotta Salling og forklarer, at særligt kendskabet til 3D print gør praktikanter og dimittender fra KEA eftertragtede blandt arbejdsgivere:

”To studerende er lige nu i praktik hos Dior, hvor 3D print anvendes til smykkefremstilling, og Dior ønsker dobbelt så mange praktikanter fra KEA i næste praktikperiode. Vi har også eksempler på, at KEA dimittender er blevet ansat hos bl.a. Force Technology på baggrund af deres viden om 3D print.”

3D virtuel prototyping er et andet område, hvor KEA mærker stor interesse fra industrien. Lotta Salling glæder sig over, at KEA nu også får indsigt i DTU’s viden om 3D-teknologier gennem Learning Factory-samarbejdet. 

KEA og DTU håber at kunne tilbyde efter-/videreuddannelse, som er lettere tilgængelig for LEGO Gruppen og andre produktionsvirksomheders medarbejdere. Læringsforløbene kobles til KEA’s uddannelser indenfor produktions- og produktudvikling. Projektet vil involvere adjunkter og lektorer på KEA’s programområde Teknik samt Ph.d. og seniorforsker Yang Zhang fra DTU Mekanik.

Virksomheder, undervisningsmiljøer og forskningsmiljøer bringes sammen, hvilket sikrer samskabelse og innovation, samt at forløbene er relevante og udviklende for alle parter.

På en Learning Factory foregår læring i et simuleret fabriksmiljø eller på kursistens egen arbejdsplads. Udover at det sparrer transporttid for deltagerne, ophæver denne tilgang de traditionelle skel mellem undervisning og praksis.

Learning Factory tilgangen er især velegnet til undervisning i emner indenfor Industri 4.0, hvor der er fokus på integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Dette er også en af årsagerne til, at digitale læringsteknologier er i højsæde på en Learning Factory.

På de fire Learning Factories maksimeres brugen af digitale læringsteknologier, hvilket gør det nemmere, billigere og hurtigere at træne medarbejdere.

Tæt kobling til erhvervslivet
Læringsforløbene skal fremme vores forståelse af, hvordan man effektivt tilrettelægger og gennemfører digitalt understøttet efter-/videreuddannelse for industriens medarbejdere.

Forskergruppen på Aarhus universitet vil eksempelvis undersøge betydningen af manglende sanseindtryk i digital læring, og hvordan man effektivt kompenserer for dem.

I KEA Learning Factory samarbejder LEGO Group med KEA og DTU om læringsforløb målrettet operatører på koncernens fabrikker i forskellige lande.

”Samarbejdet mellem DTU Mekanik, KEA og MADE samt på sigt LEGO er endnu et led i KEAs arbejde med at have en tæt kobling til erhvervslivet og andre vidensinstitutioner, der skal sikre at KEAs dimittender er værdiskabende fra dag 1 og bidrager til tværfaglige løsninger på fremtidens udfordringer. DTU’s ekspertise inden for avanceret 3D print og additive manufacturing der i projektet i første omgang kobles til uddannelserne: Produktionsteknolog, og Produktudvikling og Teknisk Integration skal således øge videndelingen på tværs af institutionerne samt sikre udviklingen af ny viden inden for områder relevante for KEAs uddannelser og brancher.” Lotta Salling.

  • MADE Learning Factory er finansieret af Industriens Fond, Industriens Arbejdsgivere i Danmark og Fremstillingsindustrien.
  • MADE Learning Factory udvikler og tester digitale læringsforløb frem mod 2023
  • MADE sikrer videndeling på tværs af de fire Learning Factories og i hele MADE’s økosystem gennem løbende formidling af pilotprojekternes resultater.