Ved en ceremoni i slut november fik KEAs rektor Steen Enemark Kildesgaard overrakt Interforce skjoldet af InterForce ambassadør major Lars Kunov og premierløjtnant i reserven Peter J. Bang, som et tegn på at KEA nu er medlem af Interforce Danmark.

Peter skabte forbindelsen
Peter J. BangMåske genkender du herren her til højre, men er vant til at se ham i et noget andet outfit? Det er lektor Peter J. Bang, som til dagligt underviser på BYG. Men du vidste måske ikke, at Peter også er premierløjtnant i reserven. Gennem hans arbejde i reservestyrken har han banet vejen til KEAs medlemskab i Interforce.

Hvad er Interforce?
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForces formål er ikke blot at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse, men også at gøre samfundet bevidst om, at forsvaret af Kongeriget Danmark er en national opgave, som lykkes bedst og mest økonomisk, når vi sammen opbygger og bruger Reservestyrken.

InterForce arbejder således for, at den private og offentlige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste.

Vigtig samfundsmæssig indsats
”KEA er en mangfoldig arbejdsplads, der værdsætter at både medarbejderne og de studerende engagerer sig i samfundet og herunder i Forsvarets reserve og i Hjemmeværnet” udtalte rektor Steen Enemark Kildesgaard ved ceremonien.

Interforce skjoldet kan ses på Direktionsgangen i GBG.