For første gang nogensinde sidder der nu en studerende fra KEA med i det råd, der sikrer kvaliteten på alle de videregående uddannelser i Danmark.

Mia portrætUddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har netop udpeget det nye Akkrediteringsråd, der fra nytår overtager opgaven med at træffe afgørelser om videregående uddannelsesinstitutioners sikring af uddannelseskvaliteten i Danmark.

I det nye råd sidder KEAs egen Mia Wilkenskjeld Jørgensen som studenterrepræsentant. Mia studerer Business Economics & Information Technology, hun er Forkvinde for De Studerendes Råd på KEA, og derudover er hun også Forkvinde for Danske Erhvervsakademiers samlede Studenterorganisation (DESO).

 

Jeg kommer nok til at fokusere rigtig meget på de studerenes talerør...

 

Hvordan kom du med i akkrediteringsrådet?
"Igennem mit studenterpolitiske arbejde i De Studerendes Råd på KEA, har jeg selv været en del af KEAs akkrediteringsproces, hvor jeg har set, hvor vigtigt det er, at systemerne for kvalitetssikring fungerer effektivt. Derudover har vi i forbindelse med opstarten af Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO), arbejdet på at forbedre forholdende for studerende i min sektor (Erhvervsakademierne). Alle disse indsigter har været medvirkende til min opstilling i Akkrediteringsrådet.
Jeg ser det som endnu en mulighed for at få stor indsigt i uddannelsessektoren, og hvor jeg får lov at påtage mig en vigtig rolle i mit frivillige arbejde."
 

Hvordan har du det med at være med i Akkrediteringsrådet?
"Jeg er utrolig glad og stolt over at få lov til at sidde i akkrediteringsrådet sammen med alle de kompetente folk. I Danmark har vi et højt kvalitetsniveau i vores uddannelsessystem, og det skyldtes blandt andet akkrediteringsprocessen, så jeg er også stolt over at kunne bidrage til det. Jeg tror også, at min store erfaring fra start-up verdenen kan bidrage med et nyt agilt syn på, hvordan vi hele tiden bliver nødt til at nytænke måden vi udvikler vores uddannelser på, så vi fortsat sikrer den høje kvalitet, og så det passer til det moderne samfund og erhvervsliv."

Stolt KEA 

På KEA er vi naturligvis stolte af at have en af vores seje studerende med i det nye Akkrediteringsråd. Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA, siger om Mia og hendes rolle i det nye råd:

"Vi er utrolig glade for udpegningen af Mia. Det giver en studenter-stemme i akkrediteringsrådet med kendskab til de uddannelser som vi har på erhvervsakademierne og et perspektiv på videregående uddannelse med en tydelig praksisdimension. Og så ved jeg fra mit samarbejde med Mia om en styrkelse af studenterorganiseringen og de studerendes stemme på KEA, at hun med sit engagement og sine erfaringer kan bidrage med gode og vigtige perspektiver i arbejdet i Akkrediteringsrådet."

Stort tillykke til Mia med hendes plads i Akkrediteringsrådet.

 

Akkrediteringsrådet

Det nye Akkrediteringsråd består af:

• Birthe Friis Mortensen, formand – tidl. rektor, UC SYD, og selvstændig med ledelsesrådgivningsvirksomheden Friis & Mortensen Aps.
• Camilla Hillerup – HR-direktør, Microsoft
• Jakob Brøndsted – arkitekt, stiftende partner Rolvung og Brøndsted Arkitekter
• John Finnich Pedersen (genudpegning) – direktør, Firstmind
• Lina Pedersen-Romanini (studenterrepræsentant) – næstforperson for Lærerstuderendes Landskreds
• Mia Wilkenskjeld Jørgensen (studenterrepræsentant) – forkvinde, De Studerendes Råd på KEA – Københavns Erhvervsakademi
• Oddrun Samdal – professor, Universitetet i Bergen
• Peter Dahler-Larsen – professor, Københavns Universitet
• Tobias Høygaard Lindeberg – udviklingschef, DEA

Læs mere om rådet og deres udnævnelse her:
https://akkrediteringsraadet.dk/nyheder/2021/nyt-akkrediteringsrad-udpeget-med-birthe-friis-mortensen-som-formand/

 

Er du også interesseret i studenterpolitisk arbejde?

Så læs mere om De studerendes råd, og hvordan du kan bidrage her:

https://mit.kea.dk/studieliv/studenterpolitik

DSR med Mia og Jens