Hvis vi bliver bedre til at reparere uniformer og i øvrigt designer dem, så tekstilet kan genanvendes efter endt brug, kan vi reducere Co2-udslippet fra verdens enorme tekstilproduktion markant. KEA har med udgangspunkt i en dansk forlystelsespark skrevet en rapport og udviklet et idekatalog til, hvordan det kan gøres.

Med udgangspunkt i data fra England og Danmark estimeres det, at der rundt regnet udskiftes 4.200 tons arbejdstøj om året i forlystelsesparker og lignende alene i Danmark.
Hvis et stykke beklædnings levetid forlænges blot tre måneder, vil det reducere miljøpåvirkningen med 5-10 procent. Der er derfor en betydelig miljøgevinst ved at forlænge arbejdstøjs levetid.

Lotte foto farveLotte Nerup, lektor på Sustainable Fashion Tech på KEA, har sammen med en gruppe studerende og en dansk forlystelsespark undersøgt, hvordan levetiden på virksomhedens uniformer kan forlænges. Undersøgelsen er mundet ud i et idékatalog og et bud på et fremtidigt system - ikke mindst, hvordan der kan designes og indkøbes tekstiler, der kan indgå i en fiber-til-fiber genanvendelse. Men også reparation af eksisterende tekstiler har et kæmpe potentiale – en fordobling af en uniforms levetid kan halvere Co2-aftrykket.

Mangler systemer for reperation og genbrug

I dag udføres der kun i begrænset omfang reparationer af forlystelsesparkens uniformer. En af udfordringerne ved reparation er prisen, kontra hvad et nyt tilsvarende produkt koster.

De studerende analyserede en række kasserede uniformer og deres stikprøve viste, at 22 procent af de kasserede uniformer med fordel kunne repareres og dermed få forlænget levetiden.

Et andet vigtig aspekt er, at forlystelsesvirksomheden ikke har et centralt overblik over udlevering, indlevering og reparation af uniformer.

Det samme gør sig ofte gældende på kommunalt niveau, hvor alt for mange uniformer går til spilde, fordi der ikke er overblik over flows, og fordi flere processer ikke er
standardiseret. Det kan betyde, at en ny medarbejder pr. automatik får udleveret en helt ny uniform, på af trods at der måske er en brugt uniform, der vil kunne genbruges.

Rapporten angiver, hvordan forlystelsesvirksomheden fremadrettet kan handle med henblik på at forlænge levetiden af medarbejdernes uniformer, og indeholder desuden et konkret idékatalog, der kan fungere som inspiration til at forretningsudvikle cirkulære idéer og services.

workshop 2 Lektor Penille Dalmose Bruun ChristensenHelt ny måde at designe

Europa-Kommissionen har som klar målsætning, at vi skal omstille vores tekstilproduktion blandt andet ved at genanvende de tekstiler, der allerede er produceret.

Men det kræver en helt ny måde at designe tekstiler, hvis de skal kunne genanvendes, fordi mange tekstiler i dag består af blandede fibre, har tryk, pynt eller lynlåse. Til gengæld er der et kæmpe potentiale for at reducere tekstilproduktionens enorme Co2-udslip, hvis man tænker genanvendelsen ind allerede i designprocessen.

Det gælder også for den danske forlystelsesvirksomhed. Analysen viser, at uniformerne er konstrueret på en måde, så de dårligt kan genanvendes. Otte ud af ni uniformer kan ikke indgå i fiber-til-fiber genanvendelse på grund af uniformernes materialemix. Det er derfor tydeligt, at der er behov for at gentænke designet af uniformerne, så de har større mulighed for at kunne indgå i fiber-til-fiber genanvendelse. Det kan være mindre ændringer af materialekompositioner og design samt integration af et logo, der kan afmonteres ved endt brug.

Kun 0,5 procent af tekstiler i Europa bliver fiber-til-fiber genanvendt

 

Al tekstilproduktion kan med fordel designes og produceres med blik for genanvendelse. Ca. 20 procent af de indsamlede tekstiler i Europa bliver downcyclet til fx industriklude. Kun knap 0,5 procent bliver fiber-til-fiber genanvendt, og de resterende næsten 80 procent går tabt.

Af rapporten fremgår det også, at der er behov for at fremme partnerskaber mellem genanvendelsesvirksomheder, og virksomheder i den traditionelle produktion af beklædning og uniformer.
”Et ønskescenarie er, at når en designer eller produktudvikler udvælger tekstile metervarer, trim og hardware til et produkt har de mulighed for at få information om hvilke muligheder materialerne har for indgå i genanvendelsesprocesser. Hvis informationen er tilgængelig allerede i
design- og udviklingsprocessen, vil der kunne tages kvalificerede valg af de resterende komponenter i den pågældende produkt, så man gennem designvalg kan understøtte muligheden genanvendelse.”

Skærmbillede 2023 01 09 kl. 13.59.22Rapporten giver desuden et interessant og grundigt indblik i mekanisk og kemisk genanvendelse, forskellen på fx bomuld og uld i et genanvendelsesperspektiv og hvordan det også er vigtigt at være skarp på genanvendelsesprocesser, hvis de ikke i selv skal være skadelige for vores miljø.

Læs rapporten og se ide-kataloget her.

Rapporten er en del af Lifestyle & Design Cluster-projektet Recycling. Recyling-projektet er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I det samlede Recycling-projekt deltog også Det Kongelige Akademi og VIA University College. Projektperioden løb i 2022.