RUC har forhåndsgodkendt en række uddannelser fra KEA og viser dermed, at der er en klar og lige vej mellem en bachelor fra et erhvervsakademi til en kandidat på et universitet.

En bachelor fra et universitet og en bachelor fra et erhvervsakademi har samme vægt og værdi. Men indtil nu har det været sådan, at når man kom fra et erhvervsakademi, skulle man selv finde og søge om optagelse på den kandidat, hvor man vurderede, at ens bachelor kunne passe. Og så var det op til universitetet, om de ville optage én.

Det krævede med andre ord en del research, og man kunne ikke vide sig 100 procent sikker.

Det kan du nu. RUC har nemlig forhåndsgodkendt en række bacheloruddannelser fra blandt andre KEA. Og med værktøjet Tjek din adgang er det gjort nemt at se, hvilke kandidater du har adgang til.

Skærmbillede 2023 03 27 kl. 16.48.20Klart overblik og sikret adgang

Hanne Leth Andersen, rektor på RUC og formand for Danske Universiteters Uddannelsespolitiske Udvalg er meget optaget af, at der er tydelige overgange:

"Vi har arbejdet med at give ansøgerne et klart overblik over deres muligheder. Og jeg glæder mig over, at det er blevet langt nemmere for potentielle ansøgere at se, hvilke kandidatuddannelser de er forhåndsgodkendt til, uden at de behøver finde og gennemlæse hver enkelt uddannelses adgangskrav. Og ansøgere, der ikke har en forhåndsgodkendt uddannelse, kan se, hvilke faglige elementer der kræves for optag. Det har de ikke kunnet tidligere. Det fælles mål er at skabe tydelige overgange i uddannelsessystemet."

Sammenhæng  og anerkendelse er også god økonomi

Og netop det RUC har gjort er et rigtigt godt eksempel på, hvad der er brug for, hvis vi skal skabe et sammenhængende uddannelsessystem, lyder det fra Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA og formand for Danske Erhvervsakademier:

Skærmbillede 2023 03 27 kl. 17.01.57”Vi skal have et uddannelsessystem med tydelige adgangs- og videreuddannelsesveje for de unge, uanset hvilken uddannelse de har med sig. Tidligere har det været overladt til den enkelte selv at finde ud af det, i det der kan opleves som en jungle. Man må ikke undervurdere betydningen af gennemskuelighed, og RUC tager som system opgaven på sig, viser vejen og gør det nemt.  Det er samtidig et godt afsæt for et endnu tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsakademier. Og så er det selvfølgelig en anerkendelse af vores uddannelser, som vi er glade for.”

Her på KEA - Københavns Erhvervsakademi har vi gjort det samme i forhold til ungdomsuddannelserne, blandt andet i samarbejde med NEXT.

”Det handler om at tage udgangspunkt i, hvad den enkelte står med, og gøre det nemt og tydeligt, hvad det giver adgang til hos os – eller hvad der eventuelt skal suppleres med,” siger Steen Enemark Kildesgaard og uddyber:  

”Det med at træde tydelige stier er vigtigt og peger også ind i hele snakken om merit og realkompetencevurdering – hvordan anerkender vi de kompetencer folk kommer med, istedet for at de skal starte forfra. Der er med andre ord også god samfundsøkonomi i et uddannelsessystem med mange og lettilgængelige veje, hvor det i hvert fald ikke skal være uigennemsigtige processer, der står i vejen.”

Tjek din adgang til kandidatuddannelser