5,2 procent af de studerende, som erhvervsakademierne i Danmark optog i 2022, havde en erhvervsfaglig baggrund. Det tal er alt for lavt i forhold til fremtidens arbejdsmarked og den grønne omstilling, og derfor opfordrer DI og KEA nu flere faglærte til at læse videre.

”Der ligger et kæmpe potentiale i at styrke optaget fra erhvervsskolerne. For der er ingen tvivl om, at det er guldrandede papirer, der kommer ud, når en faglært f.eks. tager en erhvervsakademiuddannelse,” lyder det fra Signe Tychsen Philip, underdirektør i Dansk Industri.

Signe Tychsen Philip understreger, hvordan mulighederne for videreuddannelse samtidig kan være med at til styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelserne:

”Valget af en erhvervsuddannelse er ikke et valg for livet. Der er uhyre mange muligheder for at skifte fag, branche og læse videre senere. De muligheder skal vi styrke og være bedre til at brede ud. For vi får brug for folk, der gennem en teoretisk og praktisk forståelse kan bygge bro mellem forskellige fagligheder i den virksomhed, hvor de bliver ansat. Det er helt essentielt for den grønne omstilling at kunne samarbejde på tværs, tænke i nye baner og finde konkrete løsninger.”

Fra tømrer over konstruktør til universitet

FullSizeRender 4En af de faglærte, der har læst videre, er 25-årige Matti Grau. Han tog først en tømreruddannelse på NEXT, dernæst en bygningskonstruktør fra KEA og derfra direkte videre på Aalborg Universitet, hvor han nu læser en Cand.scient.techn. i Ledelse og informatik i byggeriet.

”Under min tømreruddannelse opdagede jeg til min store overraskelse, at jeg i modsætning til mange andre på mit hold var helt ok med teori-delen og faktisk fandt den ret interessant. Det kom bag på mig, da jeg undervejs i folkeskolen var gået død i bøgerne,” siger Matti Grau.

Tømreruddannelsen gav lyst til og mod på mere teori, så han besluttede at tage en videregående uddannelse som bygningskonstruktør på KEA:

”Det var måden, hvormed man hele tiden i undervisningen kobler teori med praksis og omvendt, der gav mig lyst til at læse videre. Pludselig gav det hele bare mening, og det var en megafed erfaring at få med sig videre ud på arbejdsmarkedet. Jeg oplevede virkelig at komme med nogle færdigheder og en viden, som de kunne bruge udenfor skolen.”

Matti fik først arbejde på en lille tegnestue, hvor han blandt andet fik erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale, udbudsfasen og tilbudsberegning. Han søgte derefter arbejde hos en større koncern, der muliggjorde, at han kunne bruge sin viden som bygningskonstruktør i praksis. Det blev hos Aarsleff og på byggeriet af Danske Banks nye hovedkvarter, at Matti fik job.

 

Erhvervsuddannede er et kæmpe plus på byggepladsen

Torben Seemann, projektchef hos Aarsleff, forklarer, hvorfor erhvervsuddannede er vellidte og efterspurgte:

”På det her byggeri har det været et ønske for os, at praktikanterne havde en forudgående erhvervsfaglig uddannelse. Det skyldes, at de forstår byggeriets forskellige faser, og derfor er meget hurtigere selvkørende og med hands on.”

Allerede under Mattis 20-ugers praktikforløb fik han tildelt et stort ansvar, som gjorde, at han fik lov at prøve kræfter både med fejl og mangler, byggeledelse, -møder og -styring samt økonomi og tidsplanlægning. Områder som han også arbejder med i dag.

”Matti har fra første dag taget fat og grebet alle de bolde, der blev kastet til ham. Hans faglige baggrund gør, at han forstår både byggeriet og de forskellige faggrupper, og derfor har han fået tildelt mere ansvar. Der var derfor heller ingen tvivl om, at Matti nu som studentermedhjælper skulle være en del af byggeprojektet frem til færdiggørelsen.”

”Den grønne omstilling kræver, at endnu flere specialiserer sig og f.eks. læser videre efter deres faglige uddannelse."

 

Optaget fra erhvervsskolerne skal styrkes

Signe Tychsen Philip efterspørger samtidig nye måder, hvorpå det kan gøres nemmere at læse videre efter en erhvervsuddannelse.

”Den grønne omstilling kræver, at endnu flere specialiserer sig og f.eks. læser videre efter deres faglige uddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi kigger ind i de forskellige uddannelsesveje for at optimere. Er der måder, hvorpå vi kan gøre det nemmere at gå fra A til B, og er der nogle unødige barrierer, som kan fjernes, så det bliver nemmere at bygge ovenpå en erhvervsuddannelse?”

KEA undersøger netop nu måder, hvorpå vi kan styrke samarbejdet med erhvervsskolerne med henblik på rekruttering og videreuddannelse. Uddannelsesdirektør på KEA, Eva Valcke uddyber:

”Det er rigtigt, at vi gerne så, at flere erhvervsuddannede søger ind på KEA, især på de mere tekniske og byggefaglige områder. Vi er dog i stor konkurrence med arbejdsmarkedet, som har brug for faglærte som aldrig før. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på vores fuldtidsuddannelser, men også på vores deltidsuddannelser, hvor vi tilbyder erhvervsuddannede at kunne videreuddanne sig, mens de er i job.”