Når det alligevel ikke er muligt at gå i baren, er det godt, at man kan mødes i code lab og samtidig få klaret hjemmeopgaverne. 

I stedet for at sidde og bakse med tingene alene, kan Datamatiker-studerende på KEA gå i Code Lab og få hjælp til opgaver, støtte og ikke mindst et ekstra fagligt fælleskab, der kan give noget opgave-energi. Og det er der en del, der benytter sig af – selv en fredag eftermiddag:

”I fredags havde min 1. semester-klasse en obligatorisk afleveringsopgave. Flere studerende var færdige ved 14.30-15.00-tiden. Jeg spurgte, hvad de så skulle, og jeg troede, de ville svare ”holde weekend”. Men næ nej, de skulle i codelab og løse opgaver,” siger Tine Marbjerg, underviser på Datamatiker-uddannelsen.

”Det er nok både et udtryk for, at der ikke er meget socialt en fredag eftermiddag, som trækker i de unge i disse tider, men også at codelab ligger inde med gode træningsbaner.”

I februar blev ’Månedens Challenge’ introduceret i Code Lab, men Code Lab er meget mere end challenges, og ikke mindst et sted, hvor man kan komme og få hjælp til sine egne opgaver uanset niveau.

P.t har Code Lab åbent fire timer på alle hverdage og på Teams, indtil restriktionerne igen bliver lettet. 

Udover egne opgaver er der opgaver til 1. og 2. semester på tre niveauer (basic, intermediate og advanced),  6-8 digitale træningsbaner og endelig er der challenges i de første tre måneder af hvert semester for de dygtige og meget flittige studerende.

”Så der er masser af muligheder for at boltre sig og få kvalificeret hjælp af de lønnede tutorer,” siger underviser Patrick Agergaard. Og det er ikke tilfældigt, at han nævner, at de er lønnede - det gør nemlig en forskel for nogen at vide, at tutorerne er lønnede, da det gør det mere legitimt at bruge deres tid.

”Jeg er i daglig kontakt med tutorerne, og de er blevet gode til at coache og vejlede. I stedet for at holde lange foredrag bruger de spørgeteknik til at hjælpe de studerende til afklaring og til selv at forklare frem for bare at sidde passivt og lytte. Det fungerer rigtig godt, hvilket vores høje genbesøgelsesrate vidner om,” siger Patrick Agergaard.

Code Lab er et værested med lønnede tutorer i form af studerende, der er længere på uddannelsen. Code Lab er etableret for at højne det faglige niveau blandt de studerende, men også for at reducere frafaldet på en uddannelse, der gennem mange år har været udfordret af relativt stort frafald både på landsplan og på KEA.

”Mange datamatikerstuderende bliver overraskede over, hvor meget studiet kræver i forhold til abstrakt og logisk tænkning. De sidder måske i undervisningen og tænker ’det kan jeg sagtens’ og kommer så hjem og får måske ikke lavet opgaverne. Når det er sket nogle gange, opdager de, at du er nødt til at træne for at kunne løse de store opgaver, men da er det for sent,” siger Patrick Agergaard, underviser og tutoransvarlig og betoner, at får man øvet og stillet sine spørgsmål, så kan man sagtens følge med. Men får man det ikke gjort, eller misser man undervisningen, så mangler man de mursten det kræver for at kunne bygge videre.

I Code Lab møder de studerende nogle tutorer, som kan huske opgaverne og kan hjælpe med måder at løse dem på, så man kan komme videre. Og det har de studerende virkelig taget godt imod.

Rekrutteringen af tutorer har også været let – rigtig mange meldte sig. I sidste ende er det endt med et stærkt hold, som består af 80 procent kvinder på trods af, at datamatikeruddannelsen stadig har langt flest mandlige studerende.

”Det var på ingen måde bevidst - det er bare faldet sådan ud. Det er dygtige studerende, som kan gennemskue andres kode. De kan se, både hvad personen har tænkt, og hvad personen har brug for, for at forstå tingene bedre – hvor zonen for nærmeste udvikling er. Og så er de gode til at forklare. Men det kan du finde hos begge køn,” siger Patrick Agergaard.

Code Lab er finansieret af nogle af de STEM-midler, KEA har fået til at øge optaget og fastholdelsen på Datamatikeruddannelsen og dermed også øge optaget på overbygningerne i Software Development og IT-sikkerhed.

”Det er en langstrakt proces, men jeg arbejder målrettet på at gøre Code Lab til et langt mere aktivt læringsrum – et sted, som studerende opfatter som en helt naturlig del af deres læring på lige fod med undervisningen i klasselokalet. Det nuværende format er kun begyndelsen. Med tiden kommer det til at fylde mere og blive en integreret del af undervisningstilbuddet, som tilgodeser nogle andre læringsstile, end dem vi undervisere kan ramme i klassen,” siger Patrick Agergaard.