Normalt forbinder man praktik med et forløb, hvor man får prøvet sine faglige kompetencer af i praksis. For Web Development-studerende Beata Kornecka blev praktikken meget mere end det. Med to mentorer tilknyttet; én til faglig sparring og én til personlig udvikling, har konsulentvirksomheden Voluntas ikke bare haft fokus på Beatas faglige udvikling; de har investeret i hende som menneske.

Voluntas er en konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at tænke i samt udvikle meningsskabende processer og være formålsdrevne frem for at være drevet af udelukkende profit. Beata Kornecka har i forbindelse med sin uddannelse i Web Development på KEA været i praktik i Voluntas, hvor hun blandt andet har arbejdet med at formatere data og lave kodning til at visualisere Voluntas' kunders udvikling i performance over tid inden for blandt andet ledelseskultur og mængden af mening, som medarbejderne oplever i deres arbejde. Men selvom Beata har lært en masse fagligt om indsamling og formidling af data, så er det uden tvivl virksomhedens investering i hende som menneske, der har skabt den allerstørste udvikling. Derfor har hun indstillet Voluntas til prisen som Årets KEA-praktik:

"Voluntas er et helt utroligt sted, der giver plads og støtte til, at man virkelig udvikler sig som menneske. Der er helt generelt i virksomheden bare sådan en smuk balance mellem professionel og personlig udvikling for hver eneste medarbejder. Jeg har undervejs i praktikken haft tre 'self-awareness'-samtaler, hvor jeg har fået rum til at reflektere over mig selv som menneske og min vej i livet. Det har været enormt givende. Derudover har mine kollegaer været rigtig gode til at spørge ind til, hvordan jeg har det, og hvordan det går med opgaverne. Jeg fortalte på et tidspunkt, at jeg havde haft en rigtig dårlig dag dagen forinden, og her var mine kollegaer der bare for mig og viste ultimativ støtte og omsorg," fortæller Beata og fortsætter:

"Man har som medarbejder helt automatisk lyst til at være den mest ærlige udgave af sig selv. Lederne lytter aktivt til det, der bliver sagt og er utroligt imødekommende over for nye forslag og tilgange til problemløsning. De har den mest fantastiske tilgang til arbejdslivet, hvor hele det enkelte menneske er i fokus. Jeg har aldrig nogensinde før oplevet et sundere arbejdsmiljø. Dét skal anerkendes, for det kunne andre virksomheder lære rigtig meget af, og derfor skal Voluntas vinde prisen som Årets KEA-praktik."

Webudvikling er også blevet til forretningsudvikling

Beata har i sin praktik især arbejdet med at digitalisere det data, virksomheden har på deres kunder, så de har kunne arbejde endnu mere visuelt med deres formidling til og for kunderne. Hun har blandt andet været med i et automatiseringsprojekt, hvor hun har lavet et script, der kan håndtere fem forskellige dataset samt databehandling og formatering og eksport af data. Med hendes script kan dén proces nu klares på under et minut, hvor det før tog en enkelt medarbejder en uge at udføre manuelt. Især hendes hurtighed har imponeret hendes praktikvejleder Zachary Helms:

"Beatas praktikforløb har været ud over al forventning! En af vores større kunder bad om en løsning, hvormed de kunne måle på, hvorledes unge oplever meningsfuldhed, blandt andet gennem deres uddannelse. Det kan dog være svært at forklare unge, hvad der menes med meningsfuldhed for ikke at tale om det svære ved at måle på, i hvor høj grad unge så oplever meningsfuldhed. Den opgave kastede Beata sig ud i, og kun to dage efter havde vores kunde en prototype på et online spil, de unge kan spille, hvor de igennem spillet oplever forskellige situationer, hvor de så skal svare på spørgsmål i forhold til, hvordan de oplever disse situationer."

Zachary fortæller, at virksomheden især har haft gavn af Beatas metodiske tilgang til arbejdet, hvor de selv har lært en masse af hende, men at hun også har understøttet og bidraget til en videreudvikling af virksomhedens idégrundlag:

"Beata har imponeret os dybt! Vi søgte en praktikant, der kunne hjælpe os med en mere digital tilgang til vores arbejde med kundedata, men vi har fået meget mere end det. Beata haft en utrolig stærk metodisk tilgang til både indsamling og analyse af data, og hun har lært os en masse om metode. Derudover har vi haft en masse givende filosofiske snakke om vores formål som virksomhed, hvor Beatas teknologiske løsninger hele tiden har understøttet vores fortælling – og hun har bidraget til, at vores fortælling blev endnu bedre."

Den fulde rygsæk er kommet i spil

At Beata har bidraget med en masse filosofiske indspark til diskussionerne om forretningsgrundlaget skyldes blandt andet, at Beata har en bacheloruddannelse i Filosofi og Læring fra Polen, hvor hun oprindeligt kommer fra. I forbindelse med denne uddannelse var hun på et seks måneders ophold i Danmark og forelskede sig fuldstændig i landet. Derfor vendte hun senere tilbage og har studeret først den internationale akademiuddannelse Multimedia Design and Communication på KEA og er nu ved at bygge ovenpå med den internationale top-up i Web Development. Beata har stiftet familie i Danmark, og med praktikken i Voluntas går det alt sammen op i en højere enhed:

"Jeg har i Voluntas kunne bringe alle mine kompetencer i spil. De har set mig som menneske og har tilbudt mig en stor variation i de opgaver, jeg er blevet stillet, og jeg har derfor kunne bruge al min samlede teoretiske viden om alt fra design og metode til sikkerhed og ikke mindst min interesse for filosofi," fortæller Beata og afslutter:

"Fordi jeg har og altid har haft en bred interesse inden for forskellige discipliner, har jeg ofte følt mig lidt splittet, og jeg har haft svært ved at finde nogen, der har værdsat den diversitet, jeg rummer. Men i Voluntas føler jeg, at mit menneskelige potentiale er blevet anerkendt, og jeg er blevet taget imod og accepteret for hele det menneske, jeg er."