KEA optager samlet set syv procent færre ansøgere, som følge af den pålagte lukning af de engelsksprogede uddannelser, men øger optaget på de dansksprogede uddannelser med 19 procent.

steen kea rektor web”KEA kunne have haft et endnu bedre optag og dermed en endnu bedre forsyning af stærkt efterspurgte medarbejdere til det danske arbejdsmarked, hvis vi stadig havde de engelsksprogede uddannelser. Derfor er det beklageligt, at KEA samlet set må sænke optaget med syv procent,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

”Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for stadig at uddanne vores studerende til det globale arbejdsmarked og sørge for at de studerende får de globale kompetencer, som vi mister ved ikke længere at have de internationale studerende.”

Men ser man isoleret på de dansksprogede uddannelser, så øger KEA optaget med 19 procent og fastholder dermed niveauet fra rekord-årene i 2020 og 2021.

Blandt andet i kraft af den nye uddannelse i IT-arkitektur, som fik en virkelig flot søgning.

Skærmbillede 2022 07 27 kl. 16.49.46”Vi er rigtig glade for at kunne øge optaget der, hvor vi må – ikke mindst på uddannelser såsom IT-teknolog, Energiteknolog og Automationsteknolog, fordi det er uddannelser, hvor der er rigtig meget brug for dimittenderne, og de er så vigtige for den grønne omstilling.  Og så er vi sindssygt glade for, at det er lykkedes at få så god en blanding af køn på de digitale og tekniske uddannelser, fordi det har vi arbejdet for, og det har branchen brug for, fordi det giver større diversitet, bedre løsninger og flere potentielle medarbejdere, når vi kan optage flere kvinder,” siger Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør for de digitale og tekniske uddannelser.

Rekord mange kvinder på STEM

Faktisk er 43 procent af dem, der har fået plads på IT-arkitektur kvinder. Og andelen af kvinder på Datamatiker-uddannelsen er mere end fordoblet siden 2020.

Samlet set er andelen af kvinder på KEAs dansksprogede STEM-uddannelser steget med 44 procent fra 2020 til 2022.

Lukningen af de internationale uddannelser betyder desværre, at KEA må sænke optaget på de digitale uddannelser med samlet set 10 procent - i en tid hvor danske virksomheder er desperate efter medarbejdere med it-kompetencer.

Nye uddannelser er en succes

KEAs to nye uddannelser – IT-arkitektur samt et udbud af Bygningskonstruktør i Hillerød i tillæg til Nørrebro – fik en virkelig flot søgning, hvilket gør, at de to uddannelser er kommet rigtig godt fra start.  

Bygningskonstruktøruddannelserne går samlet set frem med 13 procent.

”Det betyder, at vi kan forsyne byggebranchen med den arbejdskraft, som den higer efter, hvilket er enormt godt, men tænk, hvis vi havde haft de internationale dimittender også, som vi ved, de mangler, siger Eva Valcke, uddannelsesdirektør for KEAs Design og Byggeuddannelser.

Samlet set går KEAs dansksprogede STEM-uddannelser frem med 14 procent. Men igen gælder det, at sammenligner man med sidste år inklusiv de engelsprogede uddannelser, så går sår KEAs STEM-uddannelser 8 procent tilbage.

Effektive optagelsesprøver

Som altid var søgningen til KEAs design-uddannelser overvældende, og det er en luksus at have så mange kvalificerede og dygtige ansøgere, som alle har været igennem en optagelsesprøve skræddersyet til hver enkelt uddannelse.

Optagelsesprøver som Eva Valcke meget gerne ser, at KEA kan fortsætte med, kontra de standardprøver eller karakterkrav, som der fra politisk hold har været stillet forslag om.

KEA Alumne 2021.09.211931”Vi har vidt forskellige specialer på vores designuddannelser, og derfor har vi også forskellige optagelsesprøver. Vi er meget glade for vores optagelsesprøver på designuddannelserne, fordi vi kan se, at det fra begyndelsen sikrer en meget høj kvalitet og fremmer fastholdelsen.”

Der er stadig muligt at søge ind på:

Top-up uddannelser med ledige pladser:

Søg en ledig studieplads på en af vores top up-uddannelser