KEA matcher det rekordhøje ansøgertal og øger optaget med 11 procent. Især de digitale og byggerelaterede uddannelser optager flere - med en stigning i optagstallet på 138 procent på IT-sikkerhed som højdespringer.

Antallet af 1.prioritetsansøgninger til KEAs uddannelser steg med 17 procent – den højeste stigning nogensinde. Og det skal vel at mærke ses i lyset af, at KEA har haft stigende ansøgertal i en årrække. KEA har derfor øget optaget med 11 procent samlet set.

KEAs digitale uddannelser øger optaget med 18 procent. Og den helt store højdespringer er IT-sikkerhed med en stigning i optagstallet på 138 procent. En af dem, som er kommet ind, er Maria:

”IT-sikkerhed er så relevant og super spændende. Jeg er meget interesseret i governance og glæder mig til at blive klogere på GDPR og andre sikkerhedspolitiker, men også hard core sikkerhed. Jeg regner med at blive konsulent, men på sigt kunne jeg godt tænke mig at arbejde som etisk hacker – altså hacke virksomheder for at finde deres sårbare spots.”

Økonomi & It går frem med 63 procent.

”Det er en uddannelse hvor ’&et’ er rigtig vigtigt,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen.

”Det er en fuld bachelor med en bred palette af jobmuligheder og en kombination af kompetencer indenfor både økonomi og it, som er meget interessant for erhvervslivet.”

Det er IT-teknolog og Datamatiker også. Der er mangel på dimittender, og desuden agerer de to uddannelser fødekæde for blandt andet overbygningen i IT-sikkerhed og Software Development, som branchen ligeledes efterspørger. Men uddannelserne er dimensionerede:

”Det er vigtige uddannelser, som desværre er dimensionerede. På trods af mange kvalificerede ansøgere og stor efterspørgsel, må vi kun optage langt færre, end både vi og branchen kunne ønske,” siger Katja Munch Thorsen.

Bæredygtighed hitter

Energiteknolog er en teknisk uddannelse, hvor man kommer ud og aktivt bidrager til den grønne omstilling, hvilket der er stor interesse for blandt unge og ikke mindst ansøgerne til KEAs uddannelser.

Det gælder ikke bare uddannelser som Energiteknolog og Sustainable Fashion Tech på Design, men også KEAs byggerelaterede uddannelser, hvor bæredygtighed er fundamentet, og hvor optaget stiger med 19 procent.

”Dem, der er kommet ind på både design- og byggeuddannelserne på KEA, får nogle særlige kompetencer, der gør, at de reelt kan være med til at flytte klimaet og optimere på hele bæredygtighedsdagsordenen. Det handler om materialer, men også design- og byggeprocesserne. Både indenfor byggebranchen og designbranchen vinder nye teknologier frem, og digitalisering og bæredygtighed går hånd i hånd. KEA er i mange år gået forrest på både bæredygtighed og digitale værktøjer, og det er virkelig noget, som virksomhederne sætter pris på,” siger Kristina Østergaard Kristoffersen, som også er uddannelsesdirektør på KEA.

I år blev uddannelsesloftet afskaffet, og det betød at det igen blev muligt at tage en ny uddannelse, selvom man har én i forvejen. Cirka 100 ansøgere kunne forfølge deres drømme om at skifte spor, få en tværfaglig kompetenceprofil, bedre jobmuligheder eller supplere deres teoretiske formåen med noget mere praksisorienteret på KEA.

En af dem er Emelie Bruun Therp, som har en Bachelor i designkultur fra SDU, men har søgt ind på Datamatiker på KEA:

”Undervejs i min uddannelse havde vi lidt om big data, og det fangede mig, og jeg fik lyst til at lære mere. Jeg overvejede at søge ind på en kandidatuddannelse, men det er mere praktisk at have et håndværk, som det er at kunne kode, og så kan jeg godt lide, at man laver et stykke færdigt arbejde. Jeg tænker, at kombinationen af de to uddannelser er virkelig fed.”

Ledige pladser

Datamatiker er en af de uddannelser, hvor KEA desværre har måtte skuffe ansøgere. Sådan er det ikke på Produktionsteknolog, hvor der stadig er ledige pladser. Til stor undren for uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen:

”Det er en af de rigtig spændende uddannelser, hvor der ikke er så mange, der har søgt ind, som vi gerne ville optage – måske fordi de unge ikke helt kan gennemskue, hvad uddannelsen kan og giver. Det handler blandt andet om design, produktudvikling og bæredygtige materialer og produktion, som rigtig mange har interesse i, og som også vil være super interessant for dem, der har søgt vores design-uddannelser og gerne vil være en del af et kreativt og innovativt miljø.”

Udover Produktionsteknolog er der også stadig ledige pladser på IT-sikkerhed, El-installatør, VVS-installatør, Softwareudvikling samt Produktudvikling og Teknisk Integration. Hold øje med KEA.dk for opdateringer om ledige pladser.