Aldrig har søgningen til KEAs uddannelser været så stor som i år – og det skyldes ikke bare corona. Den store stigning i ansøgninger fordeler sig med få undtagelser på alle uddannelser.

Antallet af 1.prioritetsansøgninger til KEAs uddannelser er steget med 17 procent. Det er den højeste stigning nogensinde. Og det skal vel at mærke ses i lyset af, at KEA næsten alle år har haft ansøger-rekord.

Det er nærliggende at tro, at årets usædvanligt store søgning skyldes Corona – at de unge dropper sabbatåret, fordi eventyr i udlandet er behæftet med stor usikkerhed, eller frygten for arbejdsløshed får de unge til at søge direkte mod uddannelse.

Men årets rekordstore stigning kunne allerede aflæses i tallene i begyndelsen af marts, inden Danmark blev lukket ned, og inden det fulde omfang var klart for nogen.

Per Gad-Hansen, leder af optag og vejledning på KEA, kan ikke pege på én grund til den massive søgning, men snarere flere grunde der tilsammen giver rekord-resultat:

”Selvfølgelig spiller Corona en rolle, men det mærkelige er, at den kraftige vækst viste sig meget tidligt og allerede inden Corona, og tendensen har, med relativt små udsving, holdt sig hele foråret. Derudover kan afskaffelsen af uddannelsesloftet spille en rolle, men det kan ikke forklare størstedelen. Det er heller ikke, fordi der kommer flere unge til, tværtimod, og set i den optik burde ansøgertallet faktisk være falde lidt.”

Bæredygtighed, labs og praksis

På KEA er vi naturligvis utroligt glade for, at de unge finder vores praksisnære uddannelser attraktive.

”Vi har mange uddannelser, hvor man arbejder med innovative løsninger, der bidrager til en bæredygtig udvikling og bæredygtig produktion i en kombination af teori og praksis, eksperimenterende og LAB-baseret undervisning – alt sammen noget, vi oplever, at de unge der søger uddannelse på KEA vægter højt,” siger Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA.

De byggerelaterede uddannelser går frem med 22 procent, og vidner om, at de unge interesserer sig for bæredygtighed og gerne vil arbejde med nye materialer og nye måder at bygge og forme vores samfund.

image0Design-uddannelserne på KEA har igen i år fået overvældende mange ansøgninger. Ikke mindst til KEAs nye Sustainable Fashion Tech-uddannelse, som Maria Frederikke Møllnitz har søgt ind på. Hun har i forvejen en bachelor i tekstildesign, håndværk og formidling, så hun er glad for, at uddannelsesloftet er afskaffet:

”Jeg manglede hele den digitale tilgang, og så vil jeg gerne styrke mine kompetencer i forhold til bæredygtighed – det er den vej, det hele går. Modebranchen sviner helt enormt, og jeg vil gerne blive klogere på, hvordan man kan arbejde bæredygtigt. De nye digitale metoder er en måde at spare ressourcer - man kan så meget mere, og processerne kan klares mere effektivt og med mere spændende resultater ikke mindst i form af 3D-modeller. Og så synes jeg, det analoge håndværk og de nye digitale metoder supplerer hinanden rigtig godt.”

Påvirker den bæredygtige forretning

KEAs anvendelse af de nyeste teknologier på designuddannelserne er med til at skubbe til brancherne og sikre, at de får medarbejdere, der skaber nye bæredygtige løsninger i designbranchen, siger uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen:

”Når vi taler med vores aftagere, så er de optaget af, at vi på KEA påvirker udviklingen, og at vi uddanner medarbejdere, som kan hjælpe dem til at være mere bæredygtige og dermed også øge deres forretning.”

KEAs digitale uddannelser har også haft rekordstor søgning: de går frem med 31 procent.

”Alle brancher er i gang med at udvikle og optimere digitalt, så det er uddannelser med gode jobmuligheder og høj løn. KEA har fået opbygget et stærkt fagligt miljø med en række forskellige uddannelser inden for IT, som der er stort behov for på arbejdsmarkedet,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen.

KEAs tekniske uddannelser har ikke oplevet samme rekordstore søgning trods samme muligheder for at arbejde med bæredygtighed, innovation og produktudvikling. Der er flere attraktive uddannelser, hvor det stadig er muligt at søge ind. En af dem er Produktionsteknolog.

Her kan du læse om Maria-Luna, der ville ind på Designteknolog, men fandt lykken på Produktionsteknolog. 

Det rekordstore antal ansøgninger betyder også, at ikke alle kan blive optaget på deres ønskede uddannelse. Men KEA har oprettet over 300 ekstra pladser:

”Vi vil gerne slå et slag for de uddannelser, hvor der er god plads, og hvor vi har oprettet ekstra pladser, fordi vi ved, at der er rigtig gode beskæftigelsesmuligheder og høj startløn. Det er attraktive uddannelser som fx VVS-installatør, Automationsteknolog og Økonomi & IT,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen.

Hold øje med KEA.dk for uddannelser med forlænget ansøgningsfrist.

  • Samlet set er 1.prioritetsansøgningerne til KEA steget med 17 procent
  • Den klynge af uddannelser, der stiger mest, er de digitale med 31 procent på 1.prioritetsansøgningerne
  • Uddannelsen med den højeste stigning er IT-sikkerhed med 116 procent 
  • KEA har i alt modtaget 8.433 ansøgninger.