Steen Kildesgaard er ny næstformand i Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium. Steen er rektor på KEA og blev valgt af et enigt rektorkollegium. Steen overtager posten efter Christian Mathiasen

Det er et velkendt ansigt i rektorkollegiet, der er ny næstformand. Steen Kildesgaard har som rektor på KEA indgående kendskab til arbejdet. Formanden Niels Egelund er heller ikke i tvivl:

”Det er vores overbevisning, at Steen Kildesgaard er den rigtige til at overtage rollen som næstformand og indgå i det vigtige arbejde, det er hele tiden at udbygge erhvervsakademiernes fundament som en væsentlig aktør i den videregående uddannelsesverden,” siger han.

Den nye næstformand er udddannelsesmenneske. Han i det meste af sin karriere arbejdet med at forbedre uddannelsessystemet. Vejen er blandt andet gået over stillinger som budgetchef på Københavns Universitet, direktør i det der i dag kendes som Danske Gymnasier, uddannelsesdirektør på KEA og nu også rektor samme sted.

Steen Kildesgaard er glad for posten som næstformand og siger efter valget:

“Jeg glæder mig til, i et tæt samarbejde med alle aktørerne omkring erhvervsakademierne, at være med til at løfte de store og vigtige dagsordner på det videregående uddannelsesområde I de kommende år.“

SE PORTRÆT AF STEEN KILDESGAARD 

Farvel til Christian Mathiasen

Niels Egelund er formand for rektorkollegiet og kender Christian godt efter mange års samarbejde. Ifølge Niels er det en markant og respekteret personlighed, der nu stopper som rektor på erhvervsakademiet i Aarhus og som næstformand.

”Der har været stor respekt om Christians viden og indsigt i uddannelsesforhold – og han har aldrig været bange for at markere og argumentere med stærke og altid velbegrundede holdninger i debatten om uddannelsespolitik”, fortæller Niels Egelund.

Christian Mathiasen går på pension og forlader en veldrevet uddannelsesinstitution, han har stået i spidsen for, siden erhvervsakademierne blev dannet som en selvstændig sektor i 2009. Erhvervsakademiet i Aarhus er under Christians ledelse vokset. Der er kommet mange flere studerende og flere opgaver.

”Christian har også søsat nye opgaver og aktivitetsområder som forskning, innovation og udvikling. Og det er sket i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er en markant person, der nu går på pension”, lyder det fra Niels Egelund.

Christian har været aktiv i mange netværk og blandt andet også været medlem af Tænketanken DEAs board.

Christian Mathiasen stopper som rektor den 31. januar.