Du og din virksomhed kan komme på forkant med fremtiden og afprøve de nyeste teknologier i KEAs Tech Lounge.

Mange forbinder efteruddannelse med noget fagforeningen udbyder eller deciderede uddannelser, men der findes også andre muligheder. En af dem er KEAs Tech Lounge. Som virksomhed, skole eller organisation kan du få (skræddersyede) workshops eller hands-on erfaring med ny teknologi.

I starten af januar 2019 havde Tech Lounge besøg af en gruppe gymnasielærere, som blev indført i Computational Thinking som begreb, og hvordan Computational Thinking kan bruges i deres fag.

De fik blandt andet en tapas-tallerken med korte 7-minutters præsentationer af teknologier som chatbots, Littlebits, Ozobots, Scratch og Mikrobit.

Bagefter valgte de, hvilken teknologi de ville fordybe sig, hvorefter de selv gik ombord i sandkassen og legede med teknologierne. Der var instruktører tilstede ved hver ’station’, som kunne svare på alle de spørgsmål, deltagerne havde.

Steffen Kristensen underviser i matematik og filosofi på Københavns Åbne Gymnasium i Valby, og for ham er Tech Lounge en mulighed for at være i direkte kontakt med nye teknologier:

”Der afholdes også en stor messe i London hvert år, som handler om teknologi i undervisning, og den er også rigtig fin, men her på KEA er det nemmere at overskue, og jeg har mulighed for at snakke en halv time med en instruktør, mens jeg afprøver teknologien. Det er også sat ind i en dansk kontekst og en ramme på fire gange, som afsluttes med et output, vi forhåbentlig kan tage med hjem i undervisningen.”

Gymnasielærerne får adgang til faciliteterne i KEAs tech lounge, men også undervisernes store viden - både den tekniske og den didaktiske.

Frederik Nabe Nielsen underviser i dramatik og historie på Tårnby Gymnasium, og så er han medlem af skolens IT-udvalg.

”Det er en form for efteruddannelse, som kan kvalificere min rolle i IT-udvalget, men jeg kan sagtens se muligheder i forhold til at bringe teknologierne ind i undervisningen, måske primært historie. Det giver flere værktøjer i værktøjskassen, som gør mit eget arbejde mere interessant, men som også kan variere undervisningen, åbne op for en større forståelse og måske ramme nogle elever, som ellers er svære at ramme.”

Kontakt Tech Lounge og hør mere om mulighederne