Arbejder du med læringsteknologier, kan vi hjælpe dig med at teste nye teknologier, samarbejde om projekter omkring brugen af læringsteknologier og dele ud af vores viden om læringsteknologier i undervisningen.