Hvordan kan VR afhjælpe overgangen for elever på en lille skole, på en lille ø, til en stor skole på fastlandet? Det har KEA-studerende udarbejdet løsninger på – som også kan løse andre problemstillinger i Folkeskolen.

Skolerne på de mindste af Danmarks øer går i mange tilfælde kun til 7.klasse. Derefter skal eleverne skifte fra en ofte meget lille skole, placeret i et meget lille lokalsamfund, til skoler på fastlandet. Et skifte som ofte også betyder, at de skal flytte væk fra den ø, hvor de har boet hele deres liv.

Det kan være en hård omgang for børnene både i forhold til at skulle knytte nye sociale relationer og indgå i nye faglige sammenhænge.

De seneste fem uger har danske og udenlandske KEA-studerende i PROJECTLAB arbejdet på at udvikle en Virtual Reality-løsning til folkeskoler på danske småøer, der kan bløde denne overgang op.

”Men disse løsninger har et meget interessant skaleringspotentiale: VR vil også kunne løse andre problemstillinger som den danske folkeskole i dag udfordres af, såsom længerevarende fravær på grund af sygdom, handicap eller skoleværring,” siger docent på KEA Ann Katrine Miranda.

De studerende pitchede deres løsninger til et panel af eksperter indenfor henholdsvis læring og VR.

Lektor Lise Møller fra Københavns Professionshøjskoles Future Classroom Lab var særligt betaget af Team 3’s løsning, som koblede et eventyrunivers kendt fra de analoge bøger med en VR-løsning, der udfolder sig i takt med, at eleven læser.

Christian Anton, CEO og co-founder af MeetinVR, en virtual platform til mødeafvikling, var derimod meget begejstret for Team 1, der kombinerede brætspil med et virtuelt miljø, hvor elever skal samarbejde på en mission i det ydre rum.

Team 2 havde taget escape room-konceptet ind i den virtuelle verden, hvor sproglige remser og gåder var nøglen til at komme ud, mens Team 4 havde benyttet sig af et labyrint-univers.

”jeg er oprigtig imponeret over, hvor langt de studerende er nået på fem uger, for fem uger er ikke meget tid, når der både skal udvikles koncept, og man skal opbygge de tekniske kompetencer, der skal til for at skabe et VR miljø,” siger Christian Anton, som håber at kunne arbejde sammen med KEA studerende omkring VR i fremtiden.

De studerende i projectLAB har i fem uger arbejdet systematisk med design thinking-metoder og SCRUM i tværdisciplinære og internationale teams, men for at kunne leverer en kvalificeret løsning har de derudover samarbejdet med FUTURE CLASSROOM LAB på læreruddannelsen ved KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. Her har lærerstuderende med en særlig toning kaldet FUTURE CLASSROOM TEACHER fungeret som løbende sparringspartner på den pædagogiske og didaktiske dimension af løsningen.

”Det har været et spændende samarbejde, hvor de studerende er blevet udfordret til at forholde sig til fagligheder og professionel viden, som de ellers ikke møder i deres hverdag. Slutresultatet bliver en stærkere prototype, der både trækker på game design, pædagogik og didaktik på samme tid,” siger Toke Halskov Kristensen, adjunkt på KEA DIGITAL og som har været med til at grundlægge projectLAB med inspiration fra Amsterdam Media LAB.