Uddannelsesloftet er væk, og over 100 søgte ind på KEA med en uddannelse i rygsækken. For nogle handler det om at have taget fejl første gang, andre ønsker at blive endnu dygtigere eller få tværfaglige kompetencer.

Asmus Christensen har allerede en uddannelse fra KEA i Entreprenørskab og design, og det normale ville være, at han tog en top up på en af KEAs overbygningsmuligheder og måske endda tog et skridt længere op ad stien med en kandidat.

I Danmark er vi vant til at tænke uddannelse som noget, der går op. Men det at dygtiggøre sig og få flere kompetencer kan ligeså godt foregå sidelæns, mener Asmus Christensen, som søgte og kom ind på Designteknolog-uddannelsen på KEA:

”Før jeg startede på KEA, boede jeg i New York og var freelancer i flere år. Undervejs tog jeg en række kurser, og det har været med til at præge mit syn på uddannelse, som for mig handler om at kompetenceudvide – og det kan ligeså godt forgå sidelæns eller ned, som det kan være op. Det gav mere mening for mig at tilføje de kompetencer, jeg får på Designteknolog-uddannelsen end en top up.”

Mathilde Sandfeld Jessen troede hun skulle være sygplejerske, men allerede undervejs på studiet kom hun i tvivl.

”Jeg var meget tæt på at droppe ud til sidst på grund af uddannelsesloftet, men i mangel af alternativer, valgte jeg at fortsætte.”

Til et Åbent Hus på KEA faldt Mathilde Sandfeld Jessen over optometri og så var alternativet der:

”Jeg fik et helt vildt godt indtryk af det faglige, underviserne og de studerende. Det lød superinteressant og spillede godt sammen med min baggrund som sygeplejerske.”

Men uddannelsesloftet forhindrede hende i at forfølge drømmen. Hun har ventet to et halvt år på, at uddannelsesloftet skulle blive fjernet.

”Jeg kan godt lide kombinationen af det sundhedsfaglig og det tekniske og teori og praksis. Jeg er åben overfor hvilke veje uddannelsen kan tage mig, men det kunne være spændende at arbejde på en øjenklinik, hvor jeg kan kombinere optometri med min uddannelse som sygeplejerske,” siger Mathilde Sandfeld Jessen.

Som ser store forskelle på nu og første gang, hun skulle tage en uddannelse:

”Jeg startede som en af de yngste dengang, nu er jeg 26 og har en anden erfaring og en helt anden motivation. Jeg har været ude på arbejdsmarkedet i noget tid, hvilket har gjort mig mere bevidst om mine styrker og svagheder. Jeg kender mig selv meget bedre og har reflekteret meget mere over dette valg end mit første.”

I år er første år uden uddannelsesloft, og det betød, at det igen blev muligt at tage en ny uddannelse, selvom man har én i forvejen. Cirka 100 ansøgere kunne forfølge deres drømme om at skifte spor.

katja altan thumb”De unge, der nu har søgt ind hos os, har gået og ventet på, at de endelig kunne få lov at tage deres drømmeuddannelse. De har gode fornuftige grunde til at tage en ny uddannelse som fx bedre jobmuligheder, eller fordi kombinationen af deres nuværende uddannelse og den de har søgt ind på nu, kan give dem en virkelig stærk kompetencekombination til gavn for dem selv og for erhvervslivet. Og fordi de er passionerede og brænder for det - hvilket vil gøre dem til langt bedre medarbejdere og dermed vil skabe mere værdi,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen.

”Jeg har hele tiden ønsket at komme af med det uddannelsesloft. Det var en ret lille besparelse i det store uddannelsesregnskab og især ift den kæmpe betydning det havde for de unge. Det er ærgerlige penge at spare, når vi kan se, hvad det gør af godt, når de unge får lov at uddanne sig frit, og især hvad det gør af dårligt, når de bliver begrænset,” siger Katja Munch Thorsen og fortsætter:

”I alle andre sammenhænge siger vi, at uddannelse er noget, man tager hele livet, og at det er vigtigt at blive ved at uddanne sig i takt med sin egen og samfundets udvikling. Og at det er okay at træffe valg, der senere viser sig ikke at være rigtige og blive klogere og træffe andre valg. Det bør også gælde uddannelse.”