En ny evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne på erhvervsakademierne er steget markant de seneste 5 år. Det samme er omfanget af produkter og videnproduktion.

Det er vigtigt for erhvervsakademierne, at forsknings- og udviklingsaktiviteter er tæt knyttet til praksis og kan omsættes til ny viden i både uddannelser og virksomheder.

”Arbejdsmarkedet udvikler sig med rivende hast i disse år, så forsknings- og udviklingsprojekter er for os et middel til at sikre, at vores uddannelser hele tiden er ajour med den nyeste faglige udvikling,” lyder det fra Formand for rektorkollegiet Niels Egelund og formand for forskningspolitisk udvalg Hanne Troels Jensen i en kommentar til evalueringen.

58 procent af erhvervsakdemiernes forsknings- og udviklingsprojekter er gennemført i samarbejde med en virksomhed og/eller en offentlig institution, mens 38 procent er gennemført i samarbejde med en eller flere videregående uddannelsesinstitutioner. 15 procent er gennemført med en international samarbejdspartner.

Erhvervsakademierne lægger også stor vægt på, at den viden vi er med til at skabe er tilgængelig for hele samfundet. Derfor har vi opbygget en samlet portal på internettet – eaviden.dk – hvor alle interesserede kan finde præsentationer af samtlige projekter - både de igangværende og de afsluttede.

De vigtigste resultater og projektaktiviteter formidles kort og koncist, og man kan finde kontaktinformationer på de centrale ressourcepersoner og links til de videnprodukter, som er leveret i projekterne.

Læs hele kommentaren her

Læs evalueringen her

Hvad er de politiske argumenter for digitalisering af uddannelse, og er der hold i dem? Sæt kryds i kalenderen 21.februar og få svaret, når lektor på KEA Jesper Balslev forsvarer sin PhD afhandling.