Alle KEAs uddannelser indenfor byggeri går markant frem ved årets kvote 2 ansøgning. Med undtagelse af den internationale bygningskonstruktøruddannelse – KEAs internationale uddannelser går overordnet lidt tilbage, mens de danske fortsætter stigningen.

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til KEAs byggeuddannelser er steget med over 18 procent. Hvilket er ekstra flot, fordi vi fortsat befinder os i et opsving med godt gang i byggeriet.

Opgang i byggeriet og dermed højere beskæftigelse har historisk betydet et fald i søgningen til de videregående uddannelser.

Søgningen til Byggekoordinator er steget med over 85 procent, og med en stigning på 93 procent er Kort- og Landmåleruddannelsen også med til at trække gevaldigt op.

Også de tekniske uddannelser går frem – totalt set med over 12 procent. Her er det især glædeligt, at uddannelsen til Produktionsteknolog har fået 81 procent flere 1.prioritetsansøgninger, og uddannelsen til Automationsteknolog har fået 12,5 procent flere 1.prioritetsansøgninger. Begge uddannelser har nemlig tidligere haft svært ved at få fyldt pladserne trods stor efterspørgsel fra erhvervslivet.

En overordnet tendens ved dette års kvote 2-ansøgninger er et fald i antallet af 1.prioritetsansøgninger til de internationale uddannelser og en stigning til de danske. Tendensen er ikke ny – det sås også ved de seneste ansøgningsfrister.

Dimensioneringen på de internationale uddannelser spiller højst sandsynligt en rolle.

KEA har i alt modtaget 5.026 kvote 2 ansøgninger.  Ansøgninger, der har KEA som 1. prioritet, er steget med 2,2 procent i forhold til sidste år.