Der gemmer sig en del smykker i det husholdningsaffald, der ender på landets lossepladser. Urban mining er en metode til at indsamle sølv og guld fra skrald, hvilket er langt mere bæredygtigt end traditionel minedrift og kan bruges på lige fod med ’almindelig’ guld og sølv.

Af Mikkel Langer

"Du vil blive overrasket over, hvor mange smykker, der via husholdningsaffaldet ender i de danske kraftvarmeværkers forbrændingsanlæg."

Sådan siger Nikolai Bach-Andersen, der står i spidsen for virksomheden Nordic Urban Mining. Han er guldsmed og arbejder med at udvinde, eller mine, de smykker, som ender i slaggeret. Slagger er den masse, der er tilbage, når husholdningsaffaldet er blevet brændt. Temperaturerne i forbrændingsanlæggene bliver ikke højere end 850 grader, og fordi guld og sølv først begynder at smelte ved højere temperaturer, så overlever smykkerne turen i ilden. 

"Smykkerne ser ikke ud som nye, for de bliver påvirket af varmen og mister deres oprindelige form, men der er intet galt med selve metallet. Og det kan vi udnytte," siger Bach-Andersen.  

Ny teknologi kan se forskel på ædelmetaller og affald

Efterhånden som slagger bevæger sig igennem båndene i et genvindingsanlæg, bliver det adskilt i mindre og mindre stykker. En ny teknologi gør det muligt at 'skyde' smykkerne væk fra de andre materialer, når de er i frit fald fra båndene.

Skærmbillede 2022 02 11 kl. 11.08.06"Det går virkelig hurtigt. Lasersensorer monteret på maskinerne kan registrere, at her er der noget, der enten er af guld eller sølv, og ved hjælp af luftdyser, skyder - eller rettere blæser - dyserne sølv- og guldstykkerne væk fra de andre materialer. Og så kan vi samle smykkerne, smelte dem om til granulater og sælge dem videre til smykkeproducenter," siger Bach-Andersen.    

Rasmus Simonsen er ph.d. og lektor i Design og Business ved KEA, og han forsker i nye forretningsmuligheder inden for den cirkulære økonomi.

"Et samfund med en cirkulær økonomi lader så lidt som muligt gå til spilde. Det er vigtigt at genanvende så mange materialer som muligt, fordi vi er nået til et punkt i jordens historie, hvor menneskets aftryk på kloden og klimaet er uigenkaldeligt. Det er derfor, jeg gerne vil se på, hvordan vi som samfund kan udnytte de ressourcer og materialer, der allerede er i omløb, i dette tilfælde ædelmetaller i form af smykker," siger Simonsen.

Minedrift er hårdt for kloden

Traditionel minedrift har eksisteret i flere tusind år, og med tiden stadig mere intenst, hvilket har sat sit præg på de dele af verden, hvor der er ædelmetaller under jordoverfladen.

"Der er sandsynligvis mange danskere, der ikke tænker over, hvor enorme disse miner er," siger Rasmus Simonsen. 

"Der er miner, der er over en kilometer dybe og fire kilometer i omkreds. Det svarer arealmæssigt til hele Nørrebro - og lidt til. Og de har en negativ indflydelse på de områder, de er i."

Alene den energi, der skal til for at anlægge og drive miner, er bekymrende stor

 

Og konsekvenserne af minedrift er vidtrækkende ikke bare for lokalområdet, men også for biodiversitet og klima, fortæller Petra Ahde-Deal, gemmolog (ekspert i ædelstene) og docent på KEA:

"Alene den energi der skal til for at anlægge og drive miner, er bekymrende stor. Og dertil kommer selve udhulingen af jorden, der forårsager jorderosion og ødelægger levesteder for dyr og planter. Minedrift har en skadelig effekt på grundvandet, og luftkvaliteten bliver også forringet, fordi der frigives skadelige stoffer under udgravningerne," siger Ahde-Deal. 

Med urban mining kan man altså omgå den traditionelle minedrift ved ikke at grave i jorden, men bruge de materialer, der allerede er udvundet, og som ellers ville være gået tabt.

Mængden af sølv og guld løber hurtigt op

Nikolai Bach-Andersen, fra Nordic Urban Mining, arbejder tæt sammen med et større genvindingsanlæg i Kolding, der inden for de seneste år er begyndt at sortere ædelmetaller fra.

"På traditionelle genvindingsanlæg sorterer man aluminium, jern og kobber fra - jo større materialerne er, jo nemmere er det at sortere dem. Man er først nu kommer dertil, hvor man kan begynde at sortere ædelmetaller fra," siger Bach-Andersen.

Han vurderer, at der i 200 kilo slagger er 15 kilo metal af forskellig art. Af disse 15 kg er der gennemsnitligt 200 gram sølv og 5 gram guld.

"Det lyder måske ikke af så meget, men man skal tænke på, at disse anlæg håndterer mange tons slagger om dagen, så mængden af sølv og guld kan hurtigt løbe op."   

I dag bliver smykker ikke sorteret fra andre steder end i anlæggene i ved Kolding. Nordic Urban Mining og KEA vil i den kommende tid undersøge, hvilke muligheder der er for at udbrede urban mining til andre anlæg i landet.  

Urban mining dækker også - og i endnu højere grad - over elektronisk affald og metaller derfra.