Dette års kvote 2 slår rekord med 16 procent flere ansøgere til KEA. De unge satser på uddannelse – ikke mindst i en Corona-tid med udsigt til finanskrise.

KEA har fået 16 procent flere 1.prioritetsansøgere i forhold til sidste år. Det er en historisk rekord.

KEAs IT-uddannelser er gået frem med hele 30 procent og de byggerelaterede uddannelser med knap 17 procent.

IT-sikkerhed brager igennem taget med en stigning på 240 procent. De to uddannelser som agerer ’fødekæde’ for top-up uddannelsen i IT-sikkerhed oplever også stor fremgang: IT-teknolog går frem med 53 procent og Datamatiker med 24 procent.

Der er hårdt brug for de kompetencer, de studerende får:

”Søgningen har ikke helt kunne følge trop med efterspørgslen tidligere, så det er en rigtig positiv udvikling. Der er rigtig meget brug for de dimittender, vi uddanner. IT-sikkerhed er en relativt ny uddannelse, som nu har fået fodfæste med en kæmpe søgning og dermed vil kunne bidrage til at levere dygtige folk med kompetencer inden for IT-sikkerhed, som der er så hårdt brug for,” siger uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen og fremhæver KEAs STEM-uddannelser, der går frem med 22,3 procent (STEM-uddannelser kommer fra den engelske forkortelse af uddannelser inden for Science, Technology, Engineering and Mathematics):

”Det er megafedt med så stor en fremgang på de vigtige STEM-uddannelser – ikke mindst på Automation, som går frem med 67 procent og har et kæmpe potentiale for at udvide, fordi der er fuld beskæftigelse, høj løn og super spændende jobs.”

Bygningskonstruktøruddannelsen går frem med henholdsvis 12,5 procent på den danske og 30 procent på den internationale. Interessen for byggebranchen handler ikke bare om jobsikkerhed, men om at arbejde med bæredygtighed og gøre en forskel:

”Bygningskonstruktører kan noget særligt i byggebranchen – uddannelsen er så bred, at de indgår i alle processerne i byggeriet. De er en samlende faktor i byggeprocesserne og trænede i at sætte mange faktorer i spil fra ingeniører og bygherres ønsker til lokalplaner, materialer og håndværkere. I den her tid kaldes der på bæredygtighed og digitalisering i byggeriet – og vores studerende kan netop gøre en kæmpe forskel her,” siger Kristina Østergaard Kristoffersen, uddannelsesdirektør på KEA.

Søgningen til KEAs internationale uddannelser er steget markant med knap 34 procent. Der er med al sandsynlighed tale om en stigning af danskere, der ønsker en uddannelse med internationalt perspektiv, snarere end en stigning i antallet af udenlandske ansøgere.  

KEA har i alt modtaget 5.891 kvote 2 ansøgninger i 2020.  Ansøgere der har KEA som 1. prioritet er steget med 16,3 procent i forhold til sidste år. Sidste år var stigningen på 2,2 procent.

”KEAs ansøgertal er meget opmuntrende i en knap så opmuntrende tid. Det viser, at de unge fokuserer på fremtiden. Vi gør alt, hvad vi kan for at blive klar til at tage imod dem,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.