Virksomheder har brug for arbejdskraft og international ekspertise, ellers risikere de at tabe opgaver til konkurrenter i udlandet. De internationale studerende kan dermed blive afgørende for dansk vækst og velfærd, skriver administrerende direktør for Rambøll, Ib Enevoldsen i et debatindlæg på Altinget.

”Nej, vi skal ikke have et loft over engelsksprogede uddannelser i Danmark, og de videregående uddannelser skal derfor ikke længere være tvunget til at begrænse antallet af engelsksprogede studiepladser. Det er vores klare holdning i Rambøll, hvor vi henter 75 procent af omsætningen fra udlandet, og derfor er dybt afhængige af vores mange internationale medarbejdere, der er med til at udvikle vores virksomhed indefra. I kraft af, at Danmark er så lille som vi er, kan vi ikke oppebære topekspertise inden for alle nødvendige områder med såkaldt egen avl.”

Sådan skriver administrerende direktør i Rambøll, Ib Enevoldsen, i et debatindlæg på Altinget.dk, der skriver om dansk politik.

På KEA er vi helt enige i Rambølls betragtninger. Her oplever vi også, at vores aftagervirksomheder - især på det digitale- og byggeområdet – i høj grad mangler arbejdskraft med erhvervsakademiske kompetencer, og vi ville godt kunne rekruttere flere internationale studerende.

Så sent som i går afholdt KEA karrieredag, hvor virksomhederne havde stillingsopslag med, og 40 procent af disse stillinger var internationale stillinger. 

På KEA uddanner vi til job. Derfor har vi ingen intentioner om at åbne op for flere internatonale studerende på uddannelser, hvor der ikke er efterspørgsel.

Vi har heller ingen intentioner om at uddanne andre landes arbejdskraft. Derfor arbejder KEA målrettet på at fastholde vores internationale studerende.

”Det kræver en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, at de lærer dansk og får netværk i Danmark. Det er alle punkter, hvor KEA har iværksat en række tiltag målrettet de internationale studerende. Og som vi tror på er nøglen til at fastholde de studerende, som dermed kan bidrage til det danske samfund på mage forskellige måder - ikke mindst som efterspurgt arbejdskraft,” siger Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA – Københavns Erhvervsakademi, som også er enig med Ib Enevoldsen i, at de internationale studerende også kommer de danske studerende til gode på flere forskellige måder.

Læs hele Ib Enevoldsens indlæg her.