Politikerne må finde en anden løsning på SU-udgifterne end at lukke for engelsksprogede studier. Mange internationale studerende bliver og skaber værdi for det danske samfund,  mener Danske Erhvervsakademier.

Færre danske studerende vil få en uddannelse, vi risikerer at lukke uddannelser, der giver job i danske virksomheder, og der vil ske en markant forringelse af et internationalt studiemiljø.

Det kan blive resultatet, hvis politikerne endnu en gang beslutter at skære i, hvor mange studerende der kan blive optaget på en engelsksproget uddannelse, siger Charlotte Lundblad, formand for Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og Niels Egelund, formand for Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium

Politikerne glemmer værdien
Politikerne varmer op til at skære i antallet af studiepladser på engelsk. Målet er at mindske antallet af internationale studerende, der får SU.

Det problem skal løses, men at gøre det ved at skære drastisk i antallet af studiepladser vil også ramme danske studerende og virksomheder. Især uden for de store byer.

Vi håber, at politikerne løser problemet med SU til internationale studerende på anden vis end ved endnu en gang at begrænse optaget på de engelsksprogede uddannelser og forringe studiemiljøet.

Charlotte Lundblad og Niels Egelund, Hhv. formand, Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og formand, Danske Erhvervsakademiers rektorkollegiumDet virker næsten selvmodsigende, at de samme politikere - der i mange år har bedt os på de videregående uddannelser om at skabe rammerne for lærerige internationale miljøer på uddannelser og styrke udveksling – nu vil lukke mange af de selvsamme uddannelser.

Uddannelser der netop muliggør bedre udveksling og har gode internationale miljøer. Politikerne synes også at glemme, at internationale studerende har stor værdi for os.

En del bliver efter endt uddannelse, får et job, stifter familie og betaler til velfærdssamfundet. Nogle tager hjem igen og fungerer som ambassadører for Danmark.

Danske hold må lukke
En del af de danske studerende på erhvervsakademierne tager uddannelser på engelsk. Nogle går på hold, der både bliver udbudt på dansk og engelsk.

Uddannelserne er nogle steder forholdsvis små, så er det ikke nok kun at have et hold på dansk. For det danske udbud er økonomisk afhængigt af, at der også er et engelsk.

Det gælder blandt andet i Viborg, hvor et stop for engelsksprogede uddannelser vil betyde, at uddannelserne til IT-teknolog og auto-teknolog må lukke helt.

Uddannelserne har længe leveret medarbejdere til erhvervslivet i og omkring Viborg. Men det kan være slut, hvis politikerne endnu en gang beslutter sig for at skære i antallet af engelske studiepladser.

På erhvervsakademierne forsøger vi at skabe internationale studiemiljøer. Vi ved, at virksomhederne efterspørger internationale kompetencer, og at danske studerende også kan få dem ved at indgå i et internationalt miljø på vores uddannelser.

Vores danske studerende får derfor de internationale kompetencer ved at begå sig på engelsk i mødet med udenlandske studerende herhjemme.

Støt danske studerendes udenlandske muligheder
Nogle studerende vil gerne på udveksling i udlandet, og her skal vi huske, at en af præmisserne for at sende dem ud i verden er, at vi selv tager imod udenlandske studerende. Det kræver også engelsksprogede uddannelser.

Politikerne er med andre ord godt på vej til at fjerne en af søjlerne i arbejdet med at skabe attraktive uddannelser og studiemiljøer. Både for danske og udenlandske studerende.

Vi håber, at politikerne løser problemet med SU til internationale studerende på anden vis end ved endnu en gang at begrænse optaget på de engelsksprogede uddannelser og forringe studiemiljøet.

Det vil ramme både virksomheder og kommende danske studerende hårdt.