Bedre ergonomi, reduceret arbejdstid og sikrere målinger. En lille prototype udviklet af produktionsteknologstuderende Rikke Aurora Dahl Jensen har medført store forbedringer i produktionsvirksomheden DanTools.

Virksomheden DanTools i Asnæs arbejder med støbning af mange forskellige typer af produkter til industrien, og en stor del af arbejdet består i løbende at foretage kvalitetsmålinger af produkterne, de producerer. Rikke Aurora Dahl Jensen, der er ved at færdiggøre sine studier som produktionsteknolog på Københavns Erhvervsakademi KEA, har været i praktik i DanTools og bemærkede hurtigt, at funktionaliteten bag et af måleinstrumenterne kunne forbedres markant. Fra at måleinstrumentet ved manuel kraft skulle skrues på det element, der skulle testes, har Rikke Aurora på eget initiativ fremstillet en løsning, hvor hun har ændret gevindet i instrumentet og omdannet gevindet til en klik-løsning, hvormed måleinstrumentet hurtigt kan klikkes fast til elementet ved hjælp af trykluft.

"På produktionsteknologstudiet fascinerede faget 'Reversed Engineering' mig meget, hvor vi skulle tage et produkt og splitte det ad og finde ud af, hvordan vi kunne udskifte enkelte dele i produktet og på den måde gøre det mere bæredygtigt eller på anden vis optimere det. I DanTools har jeg tænkt i de samme baner og udviklede blandt andet den her løsning, hvor jeg optimerede måleinstrumentet, så det sparer 40 minutters skruetid om dagen," fortæller Rikke Aurora begejstret.

Rikke Aurora Dahl Jensen har optimeret måleinstrumenter hos DanTools.

Rikke Aurora udviklede først en prototype, som hun afprøvede og testede, til den virkede, og DanTools har herefter sat prototypen i produktion og fået løsningen specialfremstillet, så den i dag indgår i det daglige arbejde. For Danny Stjerne, Finance & HR Manager i DanTools, har det dog ikke kun været den reducerede arbejdstid alene, der har gjort en forskel for virksomheden:

"Den reducerede arbejdstid er én ting, men ergonomisk er Rikke Auroras løsning også virkelig en forbedring i produktionen, og så giver det sikring for helt ensartede målinger af vores produkter. Så vi er meget begejstrede," siger Danny Stjerne.

Forretningspotentialet er udvidet

Det er dog ikke kun Rikka Auroras gevind-løsning, der har begejstret Danny Stjerne og DanTools:

"Rikke Aurora har i sit afsluttende projekt udviklet en renrumsløsning til os, som faktisk gør, at vi kan begynde at udvide vores forretningsområde inden for medico-industrien. Hendes forslag er så elegant og gennemtænkt, og med et rigtig godt design i øvrigt, at hvis den rigtige kunde står der, så har vi løsningen til at imødekomme kundens krav. Det er en løsning, der kan implementeres hurtigt, hvilket vil sige, at vi kan imødekomme kundens behov meget hurtigt, hvilket er meget vigtigt for vores markedsføring over for det her kundesegment," fortæller Danny Stjerne.

DanTools havde bedt Rikke Aurora undersøge, hvordan de kan bygge et renrum til sprøjtestøbning, hvori de kan styre partikelkoncentrationen, så de netop kan imødekomme krav om renhed i fremstillingen af elementer til brug i eksempelvis medicinalindustrien. Her har Rikke Aurora foretaget alle de nødvendige undersøgelser både i forhold til ISO-standard, dataanalyse, regulering af partikelkoncentration ved hjælp af de korrekte filtre, der skubber luften ud af rummet samt undersøgt genvindingstiden; altså hvor lang tid det tager, før partikelkoncentrationen er på et acceptabelt niveau. Derudover har hun tegnet renrummet i 3D, ligesom hun har udpeget prøvetagningspunkter og projekteret processen, så etableringen af renrummet er lige til at gå til.

"Det er ægte, det her!"

Det at kunne udvikle reelle løsninger, der kommer andre mennesker til gavn, har været en kæmpe motivationsfaktor for Rikke Aurora igennem sit studie til produktionsteknolog:

"Det har været så sjovt undervejs på studiet at udvikle produkter, der kan gøre en forskel, og mærke, at det er ægte, det man laver! Jeg har blandt andet været med til at udvikle en skraldespand, der gør det muligt i små københavnerlejligheder at affaldssortere, og i mit 3. semesterprojekt var jeg med til at bygge en teststander til virksomheden Grafisk Maskinfabrik, som de har stående derude nu," fortæller Rikke Aurora, der som lille havde mange timers leg med at bygge små figurer, men ellers ikke har haft drømmen om at skulle arbejde med produktudvikling, fordi tanken om at skulle opfinde noget nyt ikke lige tiltalte hende.

"Men så fandt jeg ud af, at man ikke behøver være en Ole Opfinder, der opfinder nyt; man kan også sagtens være med til at forbedre det eksisterende. Og det har virkelig fanget mig."

Rikke Aurora dimitterer fra Produktionsteknologuddannelsen i juni, og efter sommerferien begynder hun på top-up-uddannelsen Produktudvikling og Teknisk Integration, hvor hun vil videreudvikle sine produktudviklingskompetencer. Om fremtiden herefter skal fortsætte i DanTools eller et helt andet sted, ved Rikke Aurora ikke, men en ting er sikkert: Hun vil bruge sin kreativitet og tekniske kompetencer til at skabe forbedringer for andre:

"Jeg drømmer om at arbejde for en virksomhed, hvor jeg kan bruge min kreativitet til at skabe løbende forbedringer hos virksomheden og dens medarbejdere ved at optimere på blandt andet arbejdsgangen. Både sådan at virksomheden sparer tid, og medarbejdernes arbejdsprocesser bliver nemmere og behageligere," afslutter Rikke Aurora.