KEAs strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet for de næste fire år, er nu blevet underskrevet af både KEAs bestyrelsesformand Henrik Salée og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

I KEA strategiske rammekontrakter for 2018-2021 er der tre overordnede strategiske mål:

  • Øget læringsudbytte for alle KEAs studerende
  • Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarked
  • KEAS forsknings- og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og erhvervslivet

De tre overordnede strategiske mål, er udmøntet i ni delmål – herunder blandt andet projekt om KEA didaktik.

Nu hvor kontrakten er underskrevet, går arbejdet med at konkretisere rammekontraktens mål og indsatser samt involvering af organisationen igang. Den proces vil der blive orienteret mere om efter sommerferien.

KEAs strategiske rammekontrakt med ministeriet for 2018-2021 findes her. Her kan du også læse om KEAs overordnede strategi.

Du kan læse mere om strategiske rammekontrakter på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.