Dansk Erhverv, Rambøll og Rådet for Digital Sikkerhed er begejstrede over, at de første sikkerheds-dimittender nu er klar. Behovet er kun blevet større siden uddannelsens start for to år siden.

Neeru Møller har allerede fået job – hun skal være driftschef og stå for it-sikkerhed i en it-virksomhed i Nordsjælland.

Og det kommer ikke bag på IT-sikkerhedsansvarlig hos Rambøll, Jan Olaf Olsen:

”Branchen skriger på nye ressourcer og nye kræfter, og dimittenderne fra KEA er et sundt og godt tilskud, så jeg forventer, at de får job med det samme. Med uddannelsens blanding af teori og praksis kan dimittenderne indgå i mange arbejdsmæssige sammenhænge og bidrage til IT-sikkerheds community’et i Danmark. ”

Jan Olaf Olsen pointerer, at uddannelsens bredde giver mulighed for at gå flere veje – fra en karriere i de tekniske sikkerhedsområder til governance og det mere bløde sikkerhedsområde alt efter interesse.

Janus Sandsgaard fra Dansk Erhverv istemmer og kalder den verden dimittenderne træder ud i for en spændende blanding af hardcore teknologi og gammeldags menneskelig adfærd. En verden med et trusselsbillede under stadig forandring, og hvor vi aldrig har været mere rådvilde:

“Internettet mistede for alvor sin uskyld i sommeren 2017, hvor to store hackerangreb hærgede kloden, hvilket var en vaskeægte øjenåbner for mange. ”Sølvpapirhattene” blev pludselig de nye helte, og cybersikkerhed kom massivt på virksomhedernes radar. Truslen gjorde indtryk hos såvel borgere, som virksomheder og i regeringen, og der blev afsat ressourcer til at dække behovet for strategier og en øget indsats. Men det står og falder alt sammen med, at vi har folk med den rette faglighed, der rent faktisk kan hjælpe med at holde skidtet fra døren.”

Og det er præcis, hvad de nye dimittender kan. Uddannelsen har fokus på at give de studerende praktiske færdigheder - at sikre, at de faglige kompetencer er tilgængelige for samfundet og virksomhederne var netop årsagen til, at uddannelsen blev etableret i sin tid:

”Hensigten med at skabe uddannelsen i IT-sikkerhed på KEA var at bidrage til, at fremtidens digitale samfund bliver mere sikkert, og at sikre virksomhederne hårdt tiltrængt arbejdskraft. Lidt populært kan man sige, at vi forsøger at sikre fremtiden – både for de, der vil have en uddannelse indenfor dette felt og for IT industrien”  siger uddannelseschef på KEA Digital, Jesper Nordentoft.

Det sker blandt andet ved et tæt samarbejde med industrien om at udvikle de studerendes kompetencer og ved for eksempel at deltage i en IT-sikkerheds hub sammen med en række universiteter, hvor erfaringer og viden deles mellem industrien og uddannelsesinstitutionerne.

”Og det er med stor glæde, at vi i det danske sikkerhedscommunity nu kan byde velkommen til de første sikkerheds-dimittender fra KEA,” siger Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed og fortsætter:

”Med udviklingen i trusselsbilledet, nye teknologier og kravene til installation af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger er der et stort behov i alle organisationer. Disse nye dimittender kan hjælpe med at få sat fokus på behovene i samfundet, i driftsorganisationer og hos deres kommende arbejdsgivere og samtidig hjælpe med at løfte opgaven.”

Neeru Møller glæder sig til at komme ud og bruge alt, hvad hun har lært:

”Der har altid været en detektiv gemt i mig. Jeg elsker at løse it-mysterier, og jeg er som en pittbull – jeg bider mig fast, til jeg har fundet årsagen og en løsning. Den enkelte studerende har ofte et særligt interesseområde, men styrken ved IT-sikkerhed på KEA er, at alle studerende får en bred vifte af viden og kompetencer indenfor forskellige aspekter af sikkerhed. Og så lærer man at tænke kreativt.”

Uddannelseschef Jesper Nordentoft er forståeligt nok en glad mand, han har kun ét lille aber dabei:

”Fødekæden til uddannelsen i IT-sikkerhed kommer fra IT-teknolog og Datamatiker, som begge er dimensionerede. Rekrutteringsgrundlaget er dermed begrænset. Og dertil kommer, at it-teknologer og datamatikere også kan vælge andre overbygninger end it-sikkerhed som for eksempel Softwareudvikling.”