Studerende har arbejdet med en særlig design-metode, der gør det muligt at nå frem til løsninger og træffe beslutninger på meget kort tid. Til stor gavn for Kofoeds skole og deres arbejde med socialt udsatte.

Kan man nå det hele på den halve tid – uden at gå på kompromis med grundighed og kvalitet? Ja, det kan man faktisk. Nøglen ligger i en særlig metode kaldet Design Sprint, som studerende på 3. semester på e-design har arbejdet med i forbindelse med en opgave for Kofoeds Skole – en organisation hvor socialt udsatte kan få støtte og hjælp til selvhjælp for eksempel ved at arbejde i skolens værksteder og andre aktivitetstilbud.

Kort fortalt er Design Sprint en metode, der kører over fire dage. Metoden skærer al unødig tid på tomme diskussioner fra, gennem en særlig tilgang hvor alle øvelser er nøje beskrevet og styret på tid.  Man arbejder i en gruppe, hvor fidusen er at samle dem, der har indsigt og noget at skulle have sagt på samme sted og tid, for på den måde at sikre, at de nødvendige beslutninger kan træffes på stedet. Et andet vigtigt aspekt er, at der er en beslutningstager med, som hele tiden træffer valg. Og resten af teamet synliggør gennem afstemning, hvad teamet vil anbefale.

Så ved at lave et komprimeret forløb med særlige øvelser, kan man komme meget langt. Kontra lange processer med dyre bureauer.

Målet er at nå frem til en prototype, som testes på fem relevante brugere indenfor samme dag. På den måde får man yderst relevant indsigt i den valgte løsning på meget kort tid.

Således har de studerende også udviklet, testet og valideret deres ideer og løsninger på interessenter fra Kofoeds skole. Og vigtigst af alt, så udvikles og testes konceptet med godkendelse fra den øverste ledelse. Hermed undgås mange velkendte tilbageløb, som er både tids-og ressourcekrævende.

”Værdien af samarbejdet med KEA har været meget prisværdigt. Det var fedt at opleve de studerendes energi og idérigdom. Det har virkelig været en stor luksus for os og skolen som helhed. Vi har haft lejlighed til at arbejde i dybden med nogle temaer, vi ellers normalt ikke har så meget tid til. Vi har fået friske øjne på de ting, vi render og laver. Samtidig har de empiriske undersøgelser i Design Sprint betydet, at vi har et bedre indtryk af, hvordan eksterne ser på os – hvad end det er naboer, elever eller tilfældigt forbipasserende,” siger Signe Ulrich fra Kofoeds Skole.

Går I videre med nogle af de studerendes forslag?

”Ja, en crowdfunding kampagne, der kan finansiere indkøb af en æblemost cykel til events og lignende. Kampagnen skal udvikles i samarbejde med en KEA-studerende, som begynder i praktik hos os efter jul. Derudover har vi overvejet, hvilken vej vi skulle gå i forhold til vores strategi for virksomhedssamarbejde, og der har samarbejdet med KEA været afgørende for, hvordan og på hvilke platforme vi vil arbejde med virksomhedssamarbejde fremover. Og vi er allerede i gang med at implementere elementer fra Elevrekruttering og Nabokommunikation i vores strategier på de enkelte områder,” siger Signe Ulrich og refererer til de områder som Kofoeds Skole ønskede hjælp til:

  • Julegaveworkshop for unge udsatte - gerne produkter der kan sættes i produktion på skolen og sælges på julemarked og i butikkerne op til jul.
  • Elevrekruttering - en opsøgende kampagne, som skal få flere socialt udsatte mennesker til at vælge Kofoeds Skole.
  • Nabokommunikation – involvering af skolens naboer (hele Amager øst) i skolen og i særdeleshed skolens butikker. Det kan enten være som kunder, frivillige eller donorer af enten tøj, cykler eller møbler.
  • Crowdfunding til skolens æblemosteri - storbymost på basis af lokal overskudsfrugt doneret af private haveejere. En kampagne der direkte eller indirekte kan øge indtægterne til mosteriet, og som kan skabe opmærksomhed omkring mosteriet og vores Storbymost.
  • Samarbejder med lokale virksomheder - en strategi for hvordan skolen etablerer nye kontakter til lokale virksomheder, og hvilke muligheder der er for CSR samarbejder.

Underviser Ditte Maria Bangsund-Pedersen understreger vigtigheden af, at de i dette forløb har siddet ude hos virksomheden og facilitere design sprints.

”De har brugt metoden hos en konkret kunde, hvor en beslutningstager har taget tid ud ad kalenderen for at være med. På den måde har de studerende fået lov at mærke på egen krop, hvordan metoden fungerer i virkeligheden og ikke kun på skolebænken - og det skaber ejerskab og motivation på en helt anden måde end ellers.”