Selvom det ender med en fastansættelse, så er iværksættervejen sjældent spildt. Det er Mikkel Harpsøe et godt eksempel på.

Første gang jeg hørte om Mikkel Harpsøe, studerende han Entrepreneurship på KEA og havde planer om at starte en podcastplatform med en medstuderende. Det er tre år siden. Og længe før Podimo og Talktown overhovedet var en streg på et stykke papir.

Siden kom andre projekter og ideer til, og Mikkel Harpsøe tog alt, hvad der var af iværksætter-tilbud på KEA. Han var decideret selvantændende, som Gunnar Näsman, udviklingskonsulent på KEA, så rammende beskrev det.

Nu er han fastansat Operation Manager hos Volt – dem med opladningsservice til mobile ladere. Og hvad så – er det hele så spildt? Alle tilbuddene og iværksætterkompetencerne.

Nej, fordi for det første fik Mikkel Harpsøe 12 for sit bachelorprojekt og holdt dimissionstalen på vegne af hele sin årgang. Og det var formentlig ikke det, han havde troet om sig selv, da han begyndte på KEA.

Men det stemmer meget godt overens med den kæmpe udvikling – professionelt såvel som menneskeligt – Gunnar Näsman oplever, at iværksættere gennemgår. Hvilker er noget af det, der gør dem til virkelig gode medarbejdere i en virksomhed, selvom den oprindelige plan måske var egen business.

”Der sker sindssygt meget med de studerende, der går iværksættervejen. Som iværksætter skal man stille sig selv en masse spørgsmål, forholde sig til mange ting og træffe en hulens masse valg, som man ikke nødvendigvis skal, når man ”kun” er studerende, hvor det meste er tilrettelagt for en.”

Samtidig er de 21st century skills, som erhvervslivet efterspørger, i høj grad de  samme evner, som iværksætteren besidder, og de kompetencer som iværksættertilbuddene på KEA udvikler:

”At have vedholdenhed, lære at fejle, være god til at samarbejde - ikke bare for egen vindings skyld, men for fællesskabet. Det træner man som iværksætter. De er afhængige af at kunne række ud, spørge som hjælp og vedligeholde netværk. De tør at vove pelsen og tage den modstand, der måske kommer. Den medarbejder vil de fleste virksomheder gerne have. Ligesom de gerne vil have en medarbejder, der kan se et behov, og finde en løsning på det,” siger Gunnar Näsman.

For problemer er der nok af, og hvis man brænder for at løse problemer, kan man sagtens gøre det i en virksomhed.

Og det er præcis, hvad Mikkel Harpsøe nu gør i Volt.

”Noget af det jeg bruger mest, fra mine accelerator-forløb på KEA er, hvordan man arbejder med projekter,” siger Mikkel Harpsøe og uddyber:

”For eksempel er jeg nu i gang med at re-designe vores ladeudstyr. Tidligere ville min fremgangsmåde være at designe det, jeg tænkte var rigtigt, men ikke få brugerne med i processen. Nu undersøger jeg, hvad problematikkerne rent faktisk er, derefter bygger jeg en hurtig prototype, som jeg kan teste og få feedback på. Den feedback bruger jeg til at lave en prototype 2, som jeg også tester af, inden jeg bygger den endelige version, som kommer ud på festivalerne til sommer.”

Der er ingen garantier her i livet. Men på KEA opfordrer og hjælper vi vores studerende til at udleve iværksætterdrømmene. For én ting er sikkert: det er aldrig spildt arbejde.

Mikkel Harpsøe har iøvrigt ikke iværksættertrangen fra fremmede - det var hans morfar, der startede Copenhagen Marathon i sin tid.