På Biennalen bidrager Material Design Lab på KEA med en robotbygget væg, som udover en særlig akustik viser, hvad der er muligt i designsamarbejdet mellem menneske og robot.

Dette års biennale i Istanbul har temaet ’School of Schools’ og udforsker samspillet mellem design og læring i en tid, hvor alting er i opbrud og præget af DIY og digitalisering.

Material Design Lab har samarbejdet med Aalborg Universitet om den robotbyggede væg. Projektet er blevet udvalgt som ’Editors pick’.

’Acoustic Wall’ er en robotbygget væg af lokalt kalkstenmateriale, hvis komposition er skabt gennem en nyudviklet dynamisk designmodel, der integrerer form, materiale, akustik og fabrikationsaspekter. Udover de materialebaserede akustiske egenskaber udforskes også det menneskelige håndværk kontra den digitale fabrikationsproces, og hvorvidt man kan udvikle nye designbaserede arbejdsgange og derved opnå et meget mere varieret resultat ved et samarbejde mellem menneske og robot.

”Material Design Lab ser både samarbejdet og selve projektet som en mulighed for at vise andre tilgange til materiale design, og de muligheder der ligger deri. Desuden viser projektet også de forsknings- og uddannelsespotentialer der opstår, når flere forskellige uddannelser samarbejder med hinanden. Det rækker for eksempel ind i uddannelser som Automationsteknolog og Produktionsteknolog, ligesom robotfabrikation er noget byggeuddannelserne på KEA er ved at tage op som emne,” siger Anke Pasold, lektor i Material Design Lab på KEA, som netop er kommet hjem fra Istanbul, hvor hun blandt andet har fremvist og forklaret om projektets tilgang og potentialer for design og læring.

Udover Biennalen i Istanbul er projektet udvalgt til Innochain konferencen, som afholdes på BLOX - Dansk Arkitektur Center, 8-9 november i København.

Planen er, at der bliver udviklet yderligere to vægge i andre materialer for at skabe et bedre billede af materialets rolle i designmetoden - én i Aalborg og én på KEA. Dele af alle tre vægge, med de forskellige akustiske egenskaber, forventes udstillet på KEA og på Utzon Center i Aalborg i løbet af 2019.